Oslo katolske bispedømme anker ikke
Oslo katolske bispedømme har besluttet å ikke anke medlemsregistreringssaken til menneskerettighetsdomstolen og ber i stedet om forsoning.
– Vi håper og ber om forsoning med alle berørte personer etter noen tunge og krevende år, sier biskop Bernt Eidsvig. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
– Vi håper og ber om forsoning
...
– Vi håper og ber om forsoning med alle berørte personer etter noen tunge og krevende år, sier biskop Bernt Eidsvig. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
Del

– Slik vi ser det, har saken nå funnet sin avslutning med avvisningen i Høyesteretts ankeutvalg. Vi håper og ber om forsoning med alle berørte personer etter noen tunge og krevende år. Vi skal selvsagt gjøre opp for oss, sier biskop Bernt Eidsvig i Oslo katolske bispedømme (OKB) til Vårt Land .

25. juni avviste Høyesteretts ankeutvalg OKBs anke. OKB saksøkte staten for kravene om å betale tilbake offentlig støtte. OKB fikk verken medhold i Oslo tingrett eller i Borgarting lagmannsrett.

Samlet til stat og kommune må bispedømmet tilbakebetale 80–90 millioner kroner.

Ingen personer skal lenger bli registrert som medlem i Oslo katolske bispedømme uten å ha samtykket.

– Vi innskjerpet allerede i 2014 våre rutiner for å sikre at det foreligger samtykke ved alle innmeldinger, sier kommunikasjonssjef Hans Rossiné i OKB.

paywall
paywall
medlemsjuks-okb-anker-ikke,innenriks,nyheter,Religion og livssyn,kristendom,norge,Riksnyheter,oslo katolske bispedømme,biskop bernt eidsvig,høyesterett