Stavangers nye biskop heter Anne Lise Ådnøy
Kirkerådet har utpekt domprost Anne Lise Ådnøy til ny biskop i Stavanger.
Domprost Anne Lise Ådnøy er tilsatt som ny biskop i Stavanger bispedømme. Foto: Tove Marie Sortland / Den norske kirke / NTB scanpix
Domprost Anne Lise Ådnøy er ti
...
Domprost Anne Lise Ådnøy er tilsatt som ny biskop i Stavanger bispedømme. Foto: Tove Marie Sortland / Den norske kirke / NTB scanpix
Del

61-åringen var en av tre kandidater som gikk videre etter en avstemning i kirkelige organer. Hun overtar som biskop etter Ivar Braut, som ga seg i oktober på grunn av helseproblemer.

– Jeg er glad for tilliten Kirkerådet har gitt meg ved å tilsette meg som biskop. Jeg vil jobbe for en mer åpen kirke med Jesus i sentrum, sier Ådnøy i en pressemelding.

– Vi har fått en biskop med gode, brobyggende evner og som er kjent for sin gode forkynnelse, sier Kirkerådets leder Kristin Gunleiksrud Raaum.

Ådnøy fikk stillingen selv om det var Karmøy-prost Helge Gaard som fikk flest stemmer i avstemningen der, og det var også han som fikk størst oppslutning da landets biskoper stemte.

Ådnøy og Gaard hadde blant annet ulikt syn på homofilt ekteskap og Gaard har gjort det klart at han ikke vier likekjønnede par.

stavanger biskop,innenriks,nyheter,Religion og livssyn,kristendom,norge,rogaland,stavanger-biskop,anne lise ådnøy,helge gaard,helge s. gaard,homofili,homofile,kirkerådet,ivar braut,kristin gunleiksrud raaum,homovigsel,likekjønnet vigsel,vigsel av likekjønnede