KRISTEN DOMINANS: Dei aller fl
...
KRISTEN DOMINANS: Dei aller fleste politikarane som har sete i Kongressbygningen i Washington, identifiserer seg med eit kristent trussamfunn.
Del