OVERBEVIST: For ett år siden var Kendal Halsall (t.h.) overbevist om at hun aldri kom til å gå på bibelskole, men så skjedde det noe. Her sammen med Serina Ropstad og Jaden Johnson.
  Foto: Johanna Hundvin Almelid

Starter året med rekordkull på bibelskolen

Gud får det som han vil

andakt

«I det første året Kyros var konge i Persia, vakte Herren en tanke i ham for at det ordet som Herren hadde talt gjennom Jeremia, skulle bli oppfylt» (Esra 1,1).