UNDERSKRIFTER: Leder for Bønne
...
UNDERSKRIFTER: Leder for Bønnelista, Jo Hedberg (t.v.) leverte fredag over underskriftslistene til Kirkerådets avdelingsleder for kirkeordning, Ole Inge Bekkelund, på Kirkens hus i Oslo. Ifølge Hedberg inneholder lista 377 navn med representanter fra alle bispedømmene bortsett fra Møre. Foto: Ingunn Marie Ruud, KPK
– Nå blir kirkevalget mer demokratisk
Del
Bønnelista fikk over 300 underskrifter. Leder Jo Hedberg mener deres inntog i kirkevalgkampen vil gjøre valget mer reelt og demokratisk.

I 2019 får Kirkevalget i Den norske kirke en ny valgliste til valget av bispedømmeråd og Kirkemøtet, ved siden av Nominasjonskomiteens og Åpen Folkekirkes lister. Den nye konservative valglista, «Bønnelista – Forening for kirkevalg og kirkeledelse», har kommet i mål med de 300 underskriftene de trengte før nyttår og leverte fredag disse til Kirkerådet på Kirkens hus i Oslo.

Sammen med sekretær Åsmund Brøvig holdt Hedberg en pressekonferanse før overleveringen av listene med underskrifter.

– Det vanskeligste er å skaffe kandidater. Folk vegrer seg og mange som ville vært gode kandidater har meldt seg ut av Den norske kirke, sier Jo Hedberg som er leder i Bønnelista.

Minimumet for å stille liste i et bispedømme er sju kandidater.

– Vi satser på å stille lister i alle bispedømmer og bør få 15 navn på hver liste. Per i dag har vi fem til sju kandidater som har sagt ja, sier Hedberg.

Fristen for kandidatlistene er 30. april.

– Lite demokratisk

Hedberg mener ordningen med nominasjonskomiteens liste er dårlig.

– Den er en lite demokratisk liste. Det er ofte folk med liberale synspunkt som sitter i råd og komiteer fordi de tror det er dem selv som skal forandre verden, mens de som gjør det reelle kirkearbeidet i søndagsskoler, ungdomsklubber og lignende ofte er konservative, sier han.

BIBEL OG BØNN: Jo Hedberg framhever selvstyrte lokalmenigheter, bønn og Bibel som viktige kjernesaker for Bønnelista. Foto: Ingunn Marie Ruud, KPK
 

Bønnelistas talspersoner mener mange ved forrige kirkevalg ble forledet til å tro at nominasjonskomiteens liste var en motsats til Åpen Folkekirkes liste.

– Jeg trodde jeg stemte på de konservatives side, men på grunn av sammensetningen av lista endte jeg opp med å også stemme på de liberale, forteller Åsmund Brøvig som er sekretær for Bønnelista.

Ifølge en pressemelding ønsker Bønnelista ved neste års kirkevalg å være et tydelig alternativ og utfordre det de kaller den liberale trenden i kirken. De vil arbeide med å få inn sine kandidater, med «et tradisjonelt kirkesyn», til bispedømmeråd i hele landet, som igjen blir representanter til Kirkemøtet.

– Ved forrige valg var det kun oppnevnt 72 kandidater med tradisjonelt syn, mot 233 kandidater på begge lister tilsammen med liberalt syn. Ved neste års valg vil det bli mer demokratisk, med mulighet for omtrent like mange kandidater på begge sider av denne verdiaksen, skriver bønnelista i pressemeldingen.

VIL STEMME KONSERVATIVT: Åsmund Brøvig, som fungerer som sekretær for Bønnelista, opplevde at han ved forrige valg endte opp med å stemme på folk han ikke var enig med på grunn av sammensetningen på nominasjonskomiteens liste. Foto: Ingunn Marie Ruud, KPK
 

Ønsker konkurransen velkommen

Åpen Folkekirke leverte sine underskrifter til Kirkerådet for noen uker siden, ifølge avdelingsleder for kirkeordning Ole Inge Bekkelund.

Gard Sandaker-Nielsen, som er leder i Åpen Folkekirke (ÅF), sa tidligere i høst at han ønsker konkurransen velkommen og tror listene gjør det lettere for medlemmer av Dnk å bestemme hvem de vil stemme på.

– Akkurat slik Åpen Folkekirke ønsker at velgerne skal ha et alternativ og en tydelig mulighet til å påvirke utviklingen i Den norske kirke, er det fint at Bønnelista ønsker å gi velgerne en tilsvarende mulighet til å stemme på dem, sa han til Kristelig Pressekontor (KPK) i oktober.

Under Kirkemøtet i år ble det med et knapt flertall avvist å gå for en valgordning med rent listevalg, noe Åpen Folkekirke kjempet for. Dermed vil nominasjonskomiteer i bispedømmene fortsatt stille med sammensatte lister mens andre lister, som Åpen Folkekirke og Bønnelista kommer i tillegg.

Bibel, bønn og lokalmenighet

Bønnelistas foreløpige program framhever at lokalmenigheten skal fungere som evangeliserende og disippelgjørende fellesskap. 

– Vi er opptatt av at lokalmenigheten skal fungere og være selvstyrt for å engasjere folk. Å ha en sentralstyrt menighet slik de andre ønsker betyr i praksis å legge ned kirken, sier Hedberg.

De setter særlig søkelyset på bønn og bibelens ord. 

– Vi tror ikke man kan være kirke uten å ta Bibelen helt på alvor, også det vi ikke forstår og synes er ubehagelig. Vi vil tydeliggjøre at vi må bøye oss for Gud ellers har vi ingen kirke hvis ikke Gud er Herren, sier Hedberg. 

Hedberg har også tidligere sagt at de ønsker å reversere vedtaket om vigselsliturgi for likekjønnede, uten at dette nevnes eksplisitt i programmet.

demokratisk,kirkevalg,kirkevalget,jo hedberg,den norske kirke,kirken,dnk,åpen folkekirke,kirkens hus,gard realf sandaker-nielsen,kirkerådet