Antisemittisme er utbredt i eu
...
Antisemittisme er utbredt i europeiske land, viser en ny undersøkelse utført for CNN. Illustrasjonsfoto: AP / NTB scanpix
CNN: Utbredt antisemittisme i Europa
Del
Antisemittisme er utbredt i Europa, og det samme er uvitenhet om holocaust, viser en undersøkelse utført for CNN.

Mer enn hver fjerde spurte mener jøder har for stor innflytelse innen næringsliv og finans, nesten hver fjerde mener at jøder har for mye innflytelse i kriger og konflikter verden over, mens hver femte mener at jøder har for stor innflytelse innen medier og politikk.

En av tre spurte sier at de har liten eller ingen kjennskap til holocaust, viser undersøkelsen ComRes har utført for CNN i Østerrike, Frankrike, Tyskland, Storbritannia, Ungarn, Polen og Sverige.

Uvitenhet

1.000 personer er spurt i hvert av de sju EU-landene, til sammen 7.000, og av disse svarer rundt 5 prosent at de aldri har hørt om nazistenes drap på rundt 6 millioner jøder under andre verdenskrig.

Uvitenheten om holocaust er størst blant unge i Frankrike, der hver femte i alderen 18 til 34 år sier at de aldri har hørt om holocaust.

Det samme er rett nok tilfelle i USA, konstaterer CNN, som viser til en annen undersøkelse foretatt der tidligere i år.

Israel-kritikk

Hver tredje spurte i CNN-undersøkelsen mener Israel misbruker holocaust for å rettferdiggjøre sin egen behandling av palestinerne.

Hver tredje spurte mener at Israels tilhengere møter kritikk av Israel med anklager om antisemittisme.

Rundt 40 prosent av de spurte mener at jøder risikerer å bli utsatt for rasistisk vold i deres hjemland, men 28 prosent mener at antisemittismen er et resultat av den israelske statens handlinger.

18 prosent mener at antisemittismen er et resultat av måten jøder oppfører seg på til daglig.

Negative holdninger

10 prosent av de spurte i CNN-undersøkelsen medgir at de personlig har negative holdninger til jøder, men i Polen er andelen 15 prosent og i Ungarn 19 prosent.

Andelen som sier at de har et negativt syn på muslimer i de sju landene er til sammenligning 37 prosent.