Ser håp om at ortodoks splitting blir forhindra
Del
Den ortodokse kyrkja kan risikere det største skismaet på tusen år, men ekspertar trur ikkje det nødvendigvis går så langt.
login bli abonnent