Statsminister Erna Solberg (H)
...
Statsminister Erna Solberg (H) og regjeringen la mandag fram det som kan være Solberg-regjeringens siste statsbudsjett. Ap-leder Jonas Gahr Støre er klar til å ta over – dersom KrF vil. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
KrFs veivalg setter 2019-budsjettet i skyggen
Del
Mens finansminister Siv Jensen (Frp) snakket om statsbudsjettets fortreffelighet, snakket «alle» andre om hvordan det vil påvirke KrF.

– Jeg merker meg at også KrF kommenterer positivt på mange av enkeltelementene i budsjettet, sier Jensen til NTB.

Statsminister Erna Solberg (H) sier det slik:

– Det er viktig å ikke havne i en situasjon der budsjettet dreier seg om posisjonering på Stortinget. Det dreier seg om virkeligheten der ute i Norge.

Men samtalene på Stortinget mandag handlet om lite annet enn at et dypt splittet KrF 2. november skal ta stilling til om partiet skal søke samarbeid til høyre eller venstre.

Hvis KrF velger samarbeid med de rødgrønne, kan det bety at regjeringens budsjettforslag havner i skuffen.

Rødgrønne fristelser

De rødgrønne partiene slengte ut nye agn til KrF mandag.

– Vi prioriterer i Stortinget de samme sakene, nemlig å bekjempe fattigdom, øke barnetrygden og kutte klimagassutslipp, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski. Hun mener KrF vil få mer igjen ved å samarbeide med SV enn Frp.

Ifølge Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum vil hans parti i sitt alternative budsjett ha en «langt tydeligere profil på å sikre norske verdier og arbeidsplasser" enn det regjeringen har.

– Det tror jeg mange i KrF vil være enige med oss i, sier han.

Siv Jensen deler ikke oppfatningen om at KrF får mer igjen for å samarbeide med de rødgrønne.

– Jeg er uenig i det. Jeg mener i mange av de grunnleggende verdispørsmålene som KrF er opptatt av, vil de lettere finne gode løsninger sammen med oss.

KrFs finanspolitiske talsmann Kjell Ingolf Ropstad delte mandag ut både ris og ros til regjeringens budsjettforslag for 2019. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
 

Ropstads karakterbok

KrFs finanspolitiske talsperson Kjell Ingolf Ropstad, som mener partiet fortsatt bør samarbeide med regjeringen, delte mandag ut både ris og ros.

På plussiden trakk han fram at regjeringen senker formuesskatten på arbeidende kapital, som traktorer og maskiner, etter KrFs modell. Positivt for KrF er også sterk satsing på bistand og store satsinger på samferdsel, jernbane og forsvar.

Samtidig mener Ropstad regjeringen burde gjort noe med momsfritaket på import til under 350 kroner på nett. Han liker heller ikke økningen på makspris i barnehagene, reduksjon på ressurskrevende tjenester og kutt i regionale utviklingsmidler.

Kommuneøkonomi

Regjeringen foreslår også å senke taket for eiendomsskatt, noe KrF er kritisk til.

– Regjeringen gjør det vanskeligere for kommunene, sa Ropstad i Stortinget.

Overfor NTB vegrer Ap-leder Jonas Gahr Støre seg mot å komme med konkrete fristelser til KrF, men sier han har merket seg partiets krav om en større ramme for kommuneøkonomien.

– Det trengs mer penger til de oppgavene som skal løses nær folk, om det er helse eller eldreomsorg. Der er det et hovedskille i politikken. Kommunene har nå en veldig trang økonomi, og vi mener det må satses mer.

Barnefamilier

Ropstad mener også at det må gjøres mer på klima, og at regjeringen kunne gjort enda mer for barnefamiliene.

Men Solberg vil ikke love å innfri KrFs krav om økning i barnetrygden dersom partiet velger et fortsatt borgerlig samarbeid. KrF har krevd høyere barnetrygd og mer i engangsstønad til fødende.

– Hvor langt kan dere komme KrF i møte på dette?

– Vi kan jo forhandle. Men 20 år uten justeringer i barnetrygden kan ikke endres over natten, sier Solberg.