VIL HA BOIKOTT: Markus Thorste
...
VIL HA BOIKOTT: Markus Thorstensen, formann i Bergen FpU mener norske elever bør doppe årets OD-dag. Foto: Bjørn Olav Hammerstad
Derfor boikotter han Operasjon Dagsverk
Del
Ti av fylkeslagene 
i Fremskrittspartiet ungdom (Fpu) boikotter Operasjon Dagsverk. 
– Bekymringsfullt 
og absurd, mener arrangør.

Operasjon Dagsverk (OD) har opplevd en dramatisk nedgang i antall påmeldte skoler de siste 20 årene. I 1998 var det 804 påmeldte skoler. I år er det så langt bare 426 påmeldte skoler, ifølge Operasjon Dagsverk sine egne tall. I år møter OD mer motstand enn vanlig.

Med Israel for Fred (MIFF), Mosaisk Trossamfunn og ti fylkeslag hos Fremskrittspartiet Ungdom (Fpu) tar nemlig til ordet for å boikotte årets aksjon. Det er over halvparten av de totalt 18 fylkeslagene. Trøndelag, Møre og Romsdal, Telemark, Akershus, Hedmark, Østfold, Hordaland, Finnmark, Tromsø og Buskerud går alle inn for boikott.

Bak årets OD står KFUM-KFUK Global, som samarbeider med BDS-bevegelsen (boikott, des-investeringer og sanksjoner) som igjen tar til orde for boikott av israelske varer.

– De går aktivt ut for boikott av israelske varer og alt som har med Israel å gjøre, sa formann Thomas Klingen i Fpu Buskerud til NRK tidligere i høst.

Fpu Buskerud sin boikott av OD-dagen har spredt seg til en rekke lokallag, som nå har bestemt seg for å droppe solidaritetsaksjonen.

– Helt feil

– Dette er en av de mest betente konfliktene i verden, og organisasjonen KFUM-KFUK tar et klart politisk standpunkt. De oppfordrer til aktiv boikott av israelske varer, sier Markus Endresen Thorstensen, formann av Bergen FpU, som er det største lokallaget.

De har nå opprettet et eget arrangement på OD-dagen hvor de inviterer elever til å delta i en «politisk aktivitet» i stedet for å samle inn penger til palestinere.

– Alle som deltar får med seg dokumentasjon fra oss som sier at de har deltatt i en politisk aktivitet. Det betyr at de ikke får fravær, sier Thorstensen.

Avviser boikott

Boikott-aksjonen opprører KFUK-KFUM Global.

– Det er absurd og totalt uakseptabelt å oppfordre til boikott av en humanitær hjelpeaksjon som har til formål å hjelpe palestinsk ungdom til å avstå fra vold, anerkjenne Israel, fremme likestilling og behandle traumer, sier Fredrik Glad-Gjernes, utenlandssjef i KFUK-KFUM Global.

Han reagerer sterkt på kampanjen fra MIFF, Fpu og Mosaisk Trossamfunn.

– De opptrer på en ekstremt polariserende og destruktiv måte når de feilaktig stempler både OD og KFUK-KFUM Global på denne måten. Alle med vettet i behold vil se at OD -programmet er konstruktivt og bidrar til å legge grunnlag for dialog og fred.

Nå er Glad-Gjernes bekymret for at skoler ikke ønsker å delta i

Bekymret: – Vi er bekymret for at skoler ikke ønsker å delta, sier Fredrik Glad-Gjernes, utenlandssjef i KFUK-KFUM Global. Foto: Bjørn Olav Hammerstad
OD.

– Vi har fått meldinger fra noen skoler som synes problemstillingen er komplisert og alt for vanskelig å ta stilling til. Noen har også gitt tilbakemeldinger på at de ikke ønsker en boikottlinje, forteller Glad-Gjernes.

Han presiserer at Operasjon Dagsverk ikke kommer til å undervise om boikott.

– Dette har foredragsholderne blitt drillet i, sier Glad-Gjernes.

Han garanterer også at inntektene fra OD-dagen ikke kommer til å bli brukt til å trykke eller distribuere materiell fra BDS-bevegelsen.

Også prosjektkoordinator for OD i KFUK-KFUM, Andreas Saaghus, er urolig.

– Det er bekymringsfullt at man vrir og vender på hva innholdet i OD handler om. Folk sprer uriktig informasjon og tillegger oss holdninger vi ikke har. Dette handler ikke om man holder med palestinere eller israelere. Det handler om menneskerettigheter, sier Saaghus.

Tar ikke stilling

Thorstensen i Bergen Fpu er glad for at Operasjon Dagsverk ikke kommer til å oppfordre til boikott. Han er likevel redd for konsekvensene av foredragene som blir holdt.

– Jeg tror elever vil assosiere seg med KFUM-KFUK sitt standpunkt, og de er ikke er helt nøytrale, sier formannen.

Leder av Fpu nasjonalt, Bjørn-Kristian Svendsrud, sier at han kjenner til boikott-aksjonen i lokallagene.

– Jeg synes det er bra at fylkeslagene er kritiske til innholdet i OD-dagen og at de engasjerer seg i en boikott-aksjon, sier Svendsrud.

Ifølge lederen strider aksjonen verken mot Fpu sin politikk eller resolusjoner.

– Hva mener Fpu sentralt om innholdet i OD-dagen?

– Vi tar ikke stilling til innholdet i OD-dagen, men Fpu er en tydelig israelvenn og det vil vi fortsatt være, sier Svendsrud.

KrFU-boikott

I Hordaland KrFU gjør fylkesleder David Pletten Aasgard det samme som mange Fpu-ere.

– Jeg oppfordrer elever til å boikotte OD-dagen. Det er uklokt av Operasjon Dagsverk å velge et så kontroversielt tema med en leverandør, KFUK-KFUM, som ikke bidrar til å presentere konflikten balansert, sier Aasgard.

Han vil likevel ikke gå så langt som Fpu og tilby et alternativt opplegg for elevene.

– Elevene bør stille opp på skolen og delta i et alternativt opplegg, sier han.

Leder av KrFU nasjonalt, Martine Tønnesen, skriver i en sms til Dagen at partiet ikke har diskutert saken og at hun derfor ikke ønsker å uttale seg.

kfuk-kfum,det mosaiske trossamfund,fredrik glad-gjernes,operasjon dagsverk,pro-palestinsk,fpu,thomas klingen,markus endresen,miff,andreas saaghus,bergen fpu,bjørn-kristian svendsrud,david pletten åsgard,martine tønnessen