Palestinernes president Mahmou
...
Palestinernes president Mahmoud Abbas. Foto: majdi Mohammed, AP/NTB scanpix
KrF ber Norge ta initiativ mot terrorlønn
Del
Stortingsrepresentant Steinar Reiten (KrF) mener utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) bør oppfordre giverland til å kreve stans i terrorlønn-ordningen, eller svare med en gradvis utfasing av bistanden til palestinske myndigheter.

Det er i et skriftlig spørsmål i Stortinget at stortingsrepresentant Steinar Reiten (KrF) tar opp praksisen.

«Vil statsråden, gjennom Norges lederrolle i giverlandsgruppen for de palestinske områdene (AHLC), ta initiativ til en felles holdning blant giverlandene om å få slutt på praksisen med å utbetale økonomiske bidrag til terrordømte i israelske fengsler og deres familier - og hvis ikke praksisen opphører gjennomføre en gradvis nedtrapping av støtten til de palestinske selvstyremyndighetene?» spør han utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Han begrunner spørsmålet med at en stor del av det totale budsjettet til De palestinske selvstyremyndighetene i dag går til nettopp det formålet.

«Ifølge tall fra organisasjonen Med Israel for fred (MIFF) utgjør lønn til fengslede terrorister og deres familier 7,5 prosent av PAs totale budsjett for 2018. Beløpet som brukes på belønning av terror (terrordømte i fengsel, løslatte terrorister og deres familier) tilsvarer i følge MIFF 44 prosent av den totale summen som PA håper å få i utenlandsk bistand i 2018», skriver Reiten.

Han peker på at det flere ganger tidligere er blitt stilt lignende spørsmål til både Ine Eriksen Søreide (H) og Børge Brende (H), som var utenriksminister før henne, hvorpå begge har forsikret at praksisen er tatt opp i samtaler med palestinske myndigheter.

Foreløpig har det imidlertid ikke ført til en stans i utbetalingen av terrorlønn. 

krf,terrorlønn,ine eriksen søreide,utenriksministeren,bistand,ahlc,giverlandsgruppen for palestina,miff,med israel for fred,steinar reiten,palestina,israel,børge brende