Støttespillere og medlemmer av
...
Støttespillere og medlemmer av LHBT-samfunnet i India feirer at sex mellom likekjønnede er lov etter en kjennelse fra høyesterett. Foto: AP / NTB scanpix.
India legaliserer likekjønnet sex
Del
Indisk høyesterett har skrotet en 146 år gammel lov som har forbudt likekjønnet sex.

Straffelovens paragraf 377 er grunnlovsstridig, fastslo Indias øverste domstol i en historisk kjennelse torsdag.

– Loven har blitt et våpen i trakasseringen av LHBT-personer, sa høyesterettsjustitiarius Dipak Misra da han kunngjorde den historiske avgjørelsen.

I kjennelsen slo domstolen fast at seksuell orientering er et biologisk fenomen, og at enhver form for diskriminering på dette grunnlaget er i strid med inderes grunnleggende rettigheter.

– Vi kan ikke forandre historien, men vi kan bane vei for en bedre framtid, sa høyesterettsdommer Dhananjaya Yeshwant Chandrachud.

En annen dommer sa at «historien skylder LHBT-samfunnet en unnskyldning» for å ha undertrykket dem.

Britisk kolonistyre

Loven mot såkalt «unaturlig sex» ble innført under britenes kolonistyre. Brudd på loven kunne straffes med inntil ti år i fengsel.

I torsdagens kjennelse understrekte høyesterett at sex med dyr, som også var den del av paragraf 377, fortsatt er et brudd på straffeloven.

Kjennelsen er resultatet av et søksmål fra fem mennesker som sier de levde i frykt for å bli trakassert og straffeforfulgt av politiet. Aktivister har kjempet mot paragraf 377 siden 1990-tallet og har lidd flere rettslige nederlag fram til nå.

Jubelscener

– Jeg er målløs! Det har tatt lang tid, men endelig kan jeg si at jeg er fri. Jeg har de samme rettighetene som andre, sier studenten Rama Vij med regnbueskjerf rundt halsen.

Sammen med en rekke andre aktivister feiret hun med dans og flagg utenfor domstolen da kjennelsen kom.

– Vi føler oss som likeverdige borgere nå. Det som skjer på soverommene våre er nå opp til oss, sier aktivisten Shashi Bhushan.

Samtidig understreker flere at det er en lang vei å gå før likekjønnede par aksepteres fullt ut i det indiske samfunnet.

– Mye må gjøres hva gjelder arv, ekteskap og forsikring, men sakte beveger vi oss i riktig retning, sier Keshav Shuri, som arrangerte en fest på hotellet Lalit for å feire kjennelsen fra høyesterett.

Tabu

I 2016 ble det registrert 2.187 saker som gjaldt paragraf 377, kategorisert som «unaturlige lovovertredelser». Sju personer ble dømt, 16 ble frifunnet, ifølge offisiell statistikk.

I 2009 erklærte en domstol i New Delhi også at lovbestemmelsen var grunnlovsstridig. Den kjennelsen ble omgjort av høyesterett, som mente at det måtte være opp til nasjonalforsamlingen å endre eller oppheve loven.

Regjeringen, som tidligere har støttet loven, sendte i sin tur ballen tilbake til høyesterett. I fjor besluttet Indias øverste domstol at retten til privatliv er grunnlovsfestet.

 

paywall
india-lov-homosex,utenriks,nyheter,Kriminalitet og rettsvesen,sex,asia,india,homoekteskap,homofili,lhbt,dipak misra,dhananjaya yeshwant chandrachud,rama vij,shashi bhushan,keshav shuri,new delhi