Landbruks- og matminister Jon
...
Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (t.v.) møtte bøndene Hans Edvard Torp og Jon Hermann Woll-Hansen i Re i Vestfold torsdag for å snakke om utfordringene med tørken. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix
Bønder ber om krisehjelp mot tørken
Del
Bondeorganisasjonene ber regjeringen om en krisepakke for å berge mest mulig av norsk matforsyning. Landbruksministeren vil foreløpig ikke love ny hjelp.

Den verste tørken på over 50 år rammer nå store deler av norsk landbruk.

Nå går Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag sammen og ber om krisehjelp til de tørkerammede bøndene. De to bondeorganisasjonene mener konsekvensene for norsk matproduksjon kan bli dramatiske.

– Det er en prekær situasjon for norsk landbruk med tørke og fôrmangel. Det tørre og varme været fortsetter og det må konstateres at vi nå er i en krisesituasjon. For hver dag som går uten regn, reduseres mulighetene for å redde eller bedre situasjonen gjennom en god høstavling med gress, sier leder Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag til NTB.

Møte på mandag

Tørken er særlig omfattende på Øst- og Sørlandet, men også Rogaland og store deler av det øvrige Vestlandet og Trøndelag er berørt.

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) har allerede invitert bondeorganisasjonene til et møte førstkommende mandag for å diskutere tørken. Under møtet vil bondeorganisasjonene be regjeringen om en foreløpig krisepakke for å berge mest mulig av den norske matforsyningen.

– Til møtet har vi med oss konkrete elementer til en krisepakke som vi vil diskutere med statsråden. Tiltakene er både økonomiske og regelverksendringer for avlingsskadeordningen som kan bidra til at bonden vil være bedre i stand til å takle den vanskelige situasjonen, sier Bartnes.

Bondelagslederen vil foreløpig ikke utdype hvilke økonomiske tiltak og regelverksendringer organisasjonene vil be om på møtet.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale vil foreløpig ikke love noen nye tiltak til tørkerammede bønder. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix
 

Besøkte kriserammede bønder

Jon Georg Dale besøkte torsdag bøndene Hans Edvard Torp og Jon Hermann Woll-Hansen på sistnevntes gård Søndre Rygg i Re i Vestfold. De to bøndene har slått kornåkrene sine for å sikre nok fôr til melkekyrne, slik at de skal slippe å sende dem til slakting.

Dale berømmer de to bøndene for samarbeidet og oppfordrer alle bønder som har ressurser til det, å gjøre det samme. Han vil likevel ikke komme med noen konkrete lovnader om en krisepakke til landbruket før møtet med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

– Nå har jeg invitert dem til et møte mandag. Det er naturlig at vi drøfter disse innspillene der. Så får jeg trekke konklusjonene i etterkant, sier Dale.

Vil ikke reforhandle jordbruksavtalen

Landbruksministeren beskriver dialogen med bondeorganisasjonene som god, og sier han er villig til å vurdere alle forslag, så lenge det ikke innebærer en reforhandling av jordbruksavtalen.

Til nå har regjeringen blant annet fjernet tollen på import av høy og halm til fôr. I tillegg gis det i år også arealtilskudd for korn selv om kornet blir grovfôr.

Dale sier han har fått gode tilbakemeldinger på de grepene regjeringen allerede har tatt.

– Så må vi se om det er grep vi kan gjøre på lengre sikt, sier Dale.

tørke-krisepakke,innenriks,nyheter,politikk,landbruk,norge,Riksnyheter,bønder,været,vær,tørke,bonde,jordbruk,krise,natur,naturen,mat,norges bondelag,norsk bonde- og småbrukarlag,matproduksjon,lars petter bartnes,jon georg dale,frp,hans edvard torp,jon hermann woll-hansen,søndre rygg,slakt,slakting