Lørdag besøkte USAs forsvarsmi
...
Lørdag besøkte USAs forsvarsminister James Mattis Norge. Her er Mattis sammen med utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i forkant av deres felles pressekonferanse. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix
USAs forsvarsminister: – Norge gjør mer enn forventet
Del
USAs forsvarsminister James Mattis roste Norges innsats for NATO under sitt besøk i Oslo. Han påpekte spesielt Norges betydning for alliansen i nordområdene.

Mattis var lørdag i hovedstaden for møter med forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) og utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

– Amerikanerne er klare på at vår satsing på og innretning av Forsvaret er riktig vei å gå. De ser det samme strategiske bildet som oss. Det har vært for liten oppmerksomhet rundt Nord-Atlanteren i NATO, men både vi og USA er glade for at det går mer i den retning, sier Søreide til NTB etter møtet.

Søreides kommentar speiler uttalelsene Mattis kom med til pressen. Han ga Norge ros for å inneha en ledende rolle i nord og for å bidra mer enn landets størrelse og innbyggertall skulle tilsi.

– Dette var en erkjennelse av at Norge, på grunn av vår geografiske plassering, ikke bare har en spesiell oppgave og et spesielt ansvar i nordområdene, men også spesielle forutsetninger, mener Søreide.

USAs forsvarsminister James Mattis begynte sitt besøk i Oslo lørdag med et møte med forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H). Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix
 

Fornøyd med NATO-forpliktelse

Mattis kom med en varm forsikring om at Norge har vært, og fortsetter å være, en viktig og nær alliert.

– Jeg er svært fornøyd med at den norske regjering stadig forplikter seg til NATOs målsetting. NATO er etter toppmøtet en sterkere allianse enn for en måned siden og vil i framtiden bli enda sterkere når de økte bevilgningene gir seg utslag i en sterkere forsvarsevne, slo Mattis fast.

Bakke-Jensen trakk også fram NATO-målet om å bruke 2 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) på forsvar innen 2024. Han nyanserte imidlertid satsingen noe.

– Vi går inn for å nå toprosentmålet, og i vår langtidsplan for 2021 til 2024 vil vi ha denne forpliktelsen som et nøkkelpremiss, sa Bakke-Jensen, i tråd med det regjeringen tidligere har varslet.

Regjeringen har imidlertid så langt ikke lagt noe nøyaktig tall på bordet.

Flere soldater

Norges invitasjon til å øke antall soldater fra det amerikanske marinekorpset i treningsrotasjon i Norge, var et annet sentralt tema for Mattis. Norge har åpnet for at opptil 700 amerikanske soldater kan trene i Norge, samt å utvide treningsområdet til også å gjelde Troms.

– Vi setter pris på den fleksibiliteten og sjenerøsiteten Norge viser med å ville være vert for 700 marinesoldater. I tillegg til øvelsen Trident Juncture vil vi fortsette å øve i Norge. Dette gir et tydelig signal om at USA og NATO står sammen med Norge om å sikre fred i Europa, sa Mattis.

Hedret Thorvald

Mattis brukte generelt mye tid på å skryte av forholdet mellom USA og Norge, som han ga uttrykk for at var spesielt godt. Han benyttet også anledningen til å hedre nylig avdøde Thorvald Stoltenberg.

– Jeg kan ikke komme her i dag uten å hedre giganten for verdensfreden, generalsekretærens far, Thorvald Stoltenberg, sa Mattis.

Han la til at Thorvald Stoltenberg, gjennom sitt arbeid som forsvarsminister, utenriksminister og i FN var en ruvende skikkelse med et stort internasjonalt omdømme.

paywall