Stadig færre søkere 
til prestestillinger
Del
Kirkerådet advarer og mener at dårlig tilfang 
av teologistudenter kan lede til «krise». 
– Sammensatt problem, mener prost Erling Kopperud.
login bli abonnent