En folkekirke styrt av hvite nordmenn
Del
Nesten ingen prester 
eller medlemmer av bispedømmeråd 
har ikke-vestlig bakgrunn.
login bli abonnent
paywall
paywall