Samekvinners historier fram i lyset
Del
I 20 år holdt Liv Inger Somby historiene om samiske kvinners erfaringer under fornorskningspolitikken hemmelig. Nå bryter hun tausheten. 
login bli abonnent