Samekvinners historier fram i lyset
Del
I 20 år holdt Liv Inger Somby historiene om samiske kvinners erfaringer under fornorskningspolitikken hemmelig. Nå bryter hun tausheten. 
login bli abonnent
samer-forsoning-historier,innenriks,nyheter,Sosiale forhold,minoriteter,norge,Riksnyheter,liv inger somby,samisk høyskole,kautokeino,fns kvinnekonferanse,csw,samer,same,urfolk,urbefolkning,samene