OPPLÆRING: Ole Bjørn Kogstad g
...
OPPLÆRING: Ole Bjørn Kogstad gir trommetimer til Angelika. 
 Foto: Bjørn Olav Hammerstad
Belønnes for integrering
Del
Pinsemenighet får en kvart million for å drive med integrering gjennom kulturskole.

Angelika stirrer konsentrert ned i skinnet på skarptrommen mens hun slår til av all kraft.

Bam, bam, bam.

– Det var fort, sier Ole Bjørn Kogstad, trommelærer på kulturskolen.

Angelika er en av 150 elever ved Salt kulturskole, eid av pinsemenigheten Salt i Bergen. Hun har spilt trommer siden i høst og elsker det.

– Kan vi ha en litt lang time i dag? spør hun læreren.

– Det er en vanlig time, svarer han med et smil.

Angelika ønsker gjerne å komme hit hver eneste dag.

Får kvart million

I dag er det likevel en helt spesiell dag for kulturskolen. Helsebyråd Rebekka Ljosland (KrF) besøker skolen for å fortelle at tilbudet sannsynligvis vil få enda mer penger fra Helsedirektoratet. Bergen kommune innstiller at Salt kulturskole får de midlene de har søkt om i 2018, i alt 234.798 kroner.

– Vi vurderer dette som et treffsikkert tilbud både når det gjelder å bekjempe barnefattigdom og for å skape integrering, sier Ljosland til Dagen.

BYRÅD: Helsebyråd Rebekka Ljosland (t.v.) forsøker å lese en brosjyre på arabisk. Ved siden av henne står Charlotte Thorvaldsson, daglig leder for Salt kulturskole. Foto: Bjørn Olav Hammerstad

Høy barnefattigdom

Hun legger vekt på at kulturskolen drives i en bydel hvor ­barnefattigdommen er forholdsvis høy sammenlignet med andre bydeler.

I følge Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet sine statistikker er en av fem familier i Årstad bydel regnet som fattige.

Ljosland er også spesielt glad for at tilbudet drives av en menighet.

– Vi trenger kristne initiativ og kristne som bretter opp ermene og tar samfunnsansvar. Det er også viktig at politikere legger til rette for slike tiltak. Dere viser­ hvordan kristne kan ta samfunnsansvar, sier hun.

Tilbyr gratis opplæring

Salt kulturskole tilbyr ikke bare opplæring på instrumenter, men har nå utvidet tilbudet til å gjelde undervisning i dans, låtskriving og tegning. Dessuten har skolen åpnet lavterskelstilbudet Fritt Spillerom tre dager i uken, med leksehjelp hver tirsdag og middag og aktivitet to ganger i måneden. Rundt 40 prosent av elevene ved Salt kulturskole har innvandrebakgrunn.

– At vi nå får økt støtte betyr at vi kan ansette en person som kan ta hånd om administrative oppgaver, sier Charlotte Thorvaldsson, daglig leder i Salt kulturskole, som tidligere har brukt deler av fritiden sin på administrative oppgaver.

Thorvaldsson hadde aldri trodd at kulturskolen skulle bli så stor.

– Noe av årsaken er kanskje at tilbudet har mindre køer enn den offentlige kulturskolen og lavere priser enn andre private, sier hun.

De som ikke har råd til å betale for undervisningen kan søke om å få stipend. En stipendelev kan få innvilget stipend i opp til tre år. I fjor ble det delt ut rundt 20 stipend.

– Vi prioriterer søkere fra nærområdet og menighetens sokn, men alle er velkomne til å søke, sier Thorvaldsson.

Drømmefabrikk

På venterommet ligger det en bibel. Et banner står på gulvet med teksten: «Der drømmer skapes og talenter utvikles».

– Vi er ikke opptatt av at folk skal bli superstjerner, men at de skal få en mulighet til å følge sin drøm, sier Thorvaldsson.

I et av rommene fins det derfor et «drømmetre», en stor tegning av et tre hvor barna kan henge opp blader med drømmene sine skrevet på.

– Vi ber for alle drømmene, sier lederen for skolen.

– Jesus samler folk

Nå innfører Salt kulturskole dessuten ukentlig leksehjelp og månedlige middager.

– Jesus samlet ofte folk rundt et måltid og han er jo vårt store forbilde, sier Thorvaldsson.

Hun tror måltider vil være et viktig tilbud i en bydel med mye fattigdom.

Trommetimen til Angelika er snart slutt. Ute på gangen står mamma og venter.

– Hva betyr denne skolen for dere?

– Dette er en fantastisk skole, slår moren fast.

 

pinsemenighet,integrering,kultur,kulturskole,politikk,ole bjørn kogstad,salt kulturskole,Trommer,lærer,rebekka ljosland,byråd,helsedirektoratet,bergen,tilbud,barnefattigdom,barne-, ungdoms og familiedirektoratet,statistikk,kristne,politikere,opplæring,tegning,støtte,charlotte thorvaldsson,daglig leder,stipend,drømmer,jesus,måltid