417 utviste tvangsutsendt fra Norge i november
Del
Politiet uttransporterte 417 personer fra landet i november. 146 av dem var ilagt én eller flere straffereaksjoner.
login bli abonnent
uttransportering-pu-statistikk,innenriks,nyheter,Kriminalitet og rettsvesen,innvandring,norge,Riksnyheter