REDDE LIV: Skal man kunne redd
...
REDDE LIV: Skal man kunne redde liv, må man også delta i opplæring i det og kunne ta på soldater av begge kjønn. Her bilde fra Forsvarets «Øvelse Hovedstad», en ukelang militærøvelse i Oslo og i deler av Akershus, Telemark og Buskerud tidligere i år. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
Forsvarsstaben: Religion fritar ikke soldater fra å ta på hverandre
Del
Både feltprest og feltimam støtter Forsvarsstaben i at soldater må kunne ta på hverandre under førstehjelpsutdanning, uansett religiøs bakgrunn og kjønn.

Problemstillingen kom ifølge Forsvarets Forum opp da noen muslimske rekrutter ved rekruttskolen på Madla i Rogaland vegret seg mot å ta på medsoldater av motsatt kjønn under trening i førstehjelp. Temaet har vært opp tidligere, og ledelsen ved KNM Harald Haarfagre ba sentrale myndigheter om en prinsipiell avklaring.

– Snakk om å redde liv 

Spørsmålet var om soldater har plikt til å være med på fysisk undersøkelse av det annet kjønn. Konklusjonen er at fysisk kontakt ikke kan være noe problem så lenge det er snakk om opplæring i å redde liv.

– Soldater har et særlig behov for å kunne redde liv. Da må de også være trent til det, sier major og feltimam Najeeb ur Rehman Naz, og viser til at Koranen understreker viktigheten av å redde menneskeliv. Det å redde ett liv anses som å redde menneskeheten.

– Åpen for religionsfrihet

Oberstløytnant Lena Kvarving jobber med likestilling og mangfold i Forsvarsstaben og sier de vil møte soldatene på en god måte og svare godt på spørsmålene de har, og at Forsvaret er åpne for religionsfrihet.

– Er det imidlertid noen som ser at verneplikten og dens innhold går på tvers av egen overbevisning, bør dette avklares før oppstart, sier hun.

forsvaret-religion-hudkontakt,innenriks,nyheter,Religion og livssyn,islam,norge,Riksnyheter,forsvaret,øvelse,verneplikt,førstehjelp,opplæring,likestilling,mangfold,koranen,menneskeliv,kjønn,kontakt,spørsmål,madla,rogaland,forsvarets-forum-består,feltprest,feltimam,religiøs,bakgrunn