Nina Sandberg er 3. kandidat f
...
Nina Sandberg er 3. kandidat for Arbeiderpartiet i Akershus (Ap). Foto: Silje Rognsvåg
Dette mener Arbeiderpartiet
Del
Ja til eggdonasjon, men nei til privatisering og K-en i KRLE.

Hva får du om du stemmer Arbeiderpartiet? Dagen har gjort et dykk ned i Aps politiske partiprogram.

Se også video øverst på siden.

Les også: Sitter du fortsatt på det politiske gjerdet?

Abort

Ap vil motarbeide innskrenkninger i kvinners rett til selvbestemt abort. Kvinner som søker abort skal behandles likt over hele landet.

Beholde dagens grense på 12 uker for selvbestemt abort.

Bioteknologi og fosterdiagnostikk

Ja til eggdonasjon, tidlig ultralyd for alle gravide, assistert befruktning for enslige, og ja til NIPT-test for dem som har rett på fosterdiagnostikk (gravide over 38 år),

Nei til en utvikling der foreldre kan velge egenskaper til sine barn. Nei til surrogati i Norge.

Asyl/innvandring

Streng, rettferdig og human asyl- og flyktningpolitikk.

Viktig med kontroll på ankomster til Norge og ha en aktiv returpolitikk for dem som ikke har rett på opphold. Internasjonalt bekjempe årsaker til at mennesker flykter.

Vurdere doble statsborgerskap. Starte integreringen i mottaket. Fånyankomne raskt i arbeid.

Ivareta rettighetene til barn på flukt. Gi barnehageplass til barn i asylmottak.

Eldreomsorg

Nei til kommersielle tjenestetilbydere, men åpne for ideelle aktører som supplement til det offentlige.

Sikre en god og verdig alderdom for alle med hjemmebaserte tjenester, hjelpemidler og velferdsteknologi. Gi bedre støtte til pårørende.

Aktiv dødshjelp nevnes ikke i partiprogrammet, men Ap har uttalt seg negativt om dette.

Bruk av oljepenger

Ap ønsker ansvarlig bruk av oljepengene. Oljefondet skal forvaltes på bærekraftig måte. Handlingsregelen skal følges.

EU/EØS

Utnytte EØS-avtalen til det fulle. Spørsmål om EU-medlemskap må vurderes av Ap landsmøte.

Miljø

Følge Paris-avtalen og sikre overgangen til et lavutslippsamfunn.

Satse på nullutslippskjøretøy, bærekraftig biodrivstoff og bedre kollektivtrafikk.

Oljeboring i nord

Åpner for petroleumsfrie soner som ivaretar områder som Lofoten, Vesterålen og Senja.

Men ønsker fortsatt aktivitet og verdiskaping innen olje og gass.

Skole og utdanning

Fjerne K-en i KRLE og gjøre det til et mer inkluderende fag.

Nei til kommersielle privatskoler.

La kommuner og fylkeskommuner styre omfanget av private skoler.

Styrke tilsynet av privatskoler.

Forsterke yrkesfagene.

Kirke- og trospolitikk

Hovedlinjene skal ligge fast, men Ap vil vurdere beregningsgrunnlaget for støtten til tros- og livssynssamfunn.

Kreve kvinnekvotering i styringsorganer (unntatt organer som tar teologiske vurderinger) fra 2020.

Kreve åpenhet om pengegaver fra utlandet.

Gi særskilt tilskudd til Sjømannskirken.

Familiepolitikk

Ap ønsker god balanse mellom arbeidsliv og familieliv.

Avvikle kontantstøtten. Familier kan få ventestøtte når foreldrepermisjonen tar slutt mens de venter på barnehageplass.

Øke fedrekvoten. La barn kunne ha flere enn to juridiske foreldre.

Barnetrygd nevnes ikke.

Nei til søndagshandel.

Alkoholpolitikk

Føre en restriktiv alkoholpolitikk. Beholde Vinmonopolet. Innholdsmerke alkoholholdig drikke. Styrke rusforebyggende arbeid i skolen.

Bistand

Minst 1 prosent av bruttonasjonalinntekt skal gå til bistand.

Ap vil stille klare og etterprøvbare krav til mottakerne, og prioritere næring og sysselsetting.

Ønsker en reform av bistandsforvaltningen.

Israel/Palestina

Nevnes ikke i programmet, men skriver på dna.no at Israel må stanse bygging av bosettinger og annektering av palestinsk land. Videre må Israel stanse okkupasjon og blokade av Gaza. Rakettangrep mot Israel må opphøre.

Ap går mot handel med varer produsert på okkupert område.

 

Les mer i Arbeiderpartiets partiprogram.