Nord-Korea rammet av verste tørke siden 2001
Del
Nord-Korea er rammet av den verste tørken siden 2001. Det har ført til store ødeleggelser av avlinger, ifølge en FN-rapport.

Med regnfall langt under gjennomsnittet har avlingene som høstes i juni, som hvete, bygg og poteter, gått ned 30 prosent. Det kommer fram i rapporten fra FNs Verdens mat- og landbruksorganisasjon (FAO).

Avlinger er en viktig kilde til mat mellom mai og september. Import blir derfor helt nødvendig over de neste tre månedene, ifølge FAO.

– Umiddelbar innblanding er nødvendig for å støtte rammede bønder og for å forhindre uønskede overlevelsesstrategier for de mest utsatte, som redusering av daglig matinntak, sier Vincent Martin, FAO-representant i Kina og Nord-Korea.

Rundt 70 prosent av Nord-Koreas befolkning har lav matsikkerhet, ifølge World Food Program (WFO). Landet er utsatt for naturkatastrofer og sanksjonene FN har innført mot landet har gjort det vanskeligere å hjelpe, ifølge WFO.

I 1991 ble landet rammet av sult, hvorav et ukjent antall døde. Det skyldtes tørke og økonomisk krise. I 2001 ble Nord-Korea igjen rammet av en sultkatastrofe etter den lengste tørken på 300 år.

 

nkorea-verste-tørke,utenriks,nyheter,Ulykker og naturkatastrofer,sult,asia,nord-korea