Fiskeriminister Per Sandberg (
...
Fiskeriminister Per Sandberg (Frp) mener kommunene vil tjene stort på utvidelser av eksisterende lakseoppdrettstillatelser. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix
Regjeringen vil gi flere ofre for vold i nære relasjoner opphold 
Del
Justisdepartementet vil utvide utlendingslovens bestemmelse om fortsatt opphold til en utlending som har blitt mishandlet i samlivsforholdet. 

Departementet foreslår at bestemmelsen også omfatter mishandling utført av andre medlemmer av husstanden enn søkerens samlivspartner.

– Å forhindre vold i nære relasjoner er et viktig satsingsområde for regjeringen. Vi vet at personer med minoritetsbakgrunn har en forhøyet risiko for å oppleve vold i hjemmet. Vi arbeider kontinuerlig mot vold i nære relasjoner, også for å møte de spesielle behovene til utlendinger som er utsatt for mishandling i familiesammenheng, sier konstituert innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg (Frp).

Forslaget som sendes på høring med svarfrist 23. august er en oppfølging av tiltak fem i regjeringens handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse.

Handlingsplanen mot vold i nære relasjoner – «Et liv uten vold» – gjelder for perioden 2014–2017 og inneholder konkrete tiltak på områdene forebygging og synliggjøring, kunnskap og kompetanse, hjelpe- og behandlingstilbud, straffeforfølgning og samarbeid og samordning.

Regjeringen har også styrket arbeidet mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse med en egen fireårig handlingsplan, som ble lansert 8. mars i år.

 

utlending-vold-lovendring,innenriks,nyheter,politikk,vold,norge,Riksnyheter,vold i nære relasjoner,samliv,per sandberg,frp