Foto: Smcgee/CC/Flickr
LO går inn for internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel
Del
Et flertall på LO-kongressen gikk fredag inn for at Norge skal jobbe for en internasjonal økonomisk, kulturell og akademisk boikott av Israel.

LOs nyvalgte leder Hans-Christian Gabrielsen advarte mot en generell boikott, men ble ikke hørt. Med 193 mot 117 sluttet LO-kongressen opp om dissensen fra et mindretall i redaksjonskomiteen.

– Vår solidaritet med det palestinske folk er like sterk som grunnmuren i Folkets Hus, sa LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Gabrielsen og resten av flertallet i redaksjonskomiteen ville nøye seg med internasjonal boikott av varer fra israelske bosetninger og industrisonene på Vestbredden, mens mindretallet altså ønsket å gå enda lenger.

I sine advarsler før voteringen viste den nye LO-lederen blant annet til at en generell boikott vil ramme palestinske arbeidere og palestinsk fagbevegelse.

EL- og IT Forbundets leder Jan Olav Andersen, som snakket på vegne av mindretallet, viste til at en rekke andre og mykere formuleringer har vært forsøkt, uten at dette har ført til endring.

– Nok er nok, sa Andersen.

Uttalelsen tar for øvrig til orde for at norske myndigheter anerkjenner Palestina som egen stat innenfor grensene av 1967.

Hans-Christian Gabrielsen er ny LO-leder og ubestridt toppfigur i landets største arbeidstakerorganisasjon. I forgrunnen applauderer Gerd Kristiansen som går av for aldersgrensen. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix