Innvandrings- og integreringsm
...
Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) besøkte i fjor Politiets utlendingsinternat på Trandum, der utviste utlendinger oppholder seg før de blir tvangsutsendt fra Norge. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Amnesty bekymret for norsk flyktningpolitikk
Del
Norsk innstramming i Utlendingsloven og måten flyktninger og asylsøkere behandles på vekker bekymring i Amnestys internasjonale rapport.

Norge nevnes flere steder i Amnesty Internationals årsrapport 2016 -17 , hvor de fleste punktene er negative. Ikke alle de 40 innstrammingsforslagene i Utlendingsloven regjeringen foreslo ble vedtatt i Stortinget . Men endringene som ble vedtatt representerer ifølge Amnesty en tydelig tilbakegang i Norges tilnærming til internasjonal beskyttelse.

LES: Protesterer mot streng asylpolitikk

Den nye Utlendingsloven krever for eksempel bevis på 12 måneders økonomisk selvforsørgelse før innvilgelse av permanent oppholdstillatelse kan gis og flyktninger kan avvises ved Norges grenser i spesielle tilfeller ved større ankomster.

Rapporten viser også til behandling av barn, der opp til 84 barn i familier med avslag på asylsøknad ble anholdt på Trandum i påvente av retur.

Amnesty nevner også regjeringens instruks om å returnere asylsøkere til Afghanistan , som igjen førte til at 40 unge afghanere, flere antatt å være under 18 år, ble sendt tilbake til hjemlandet.

LES OGSÅ: Fryktet for livet på norske asylmottak

Organisasjonen kritiserer også Norge for at voldtekt og vold mot kvinner fortsatt er et stort problem, at politiets etterforskning i slike saker ofte ikke er grundig nok og at domfellelse i flere saker preges av fordommer knyttet til kjønn og seksualitet.

På den positive siden nevnes fjorårets ny lov som sikrer transpersoner over 16 år rett til selvbestemt juridisk kjønn.

amnesty-om-norge,innenriks,nyheter,Sosiale forhold,minoriteter,norge,asyl,asylanter,asylsøkere,flyktninger,migranter,immigranter,utlendingsloven,amnesty,amnesty international,stortinget,trandum,afghanistan,flyktningpolitikk,asylpolitikk,rapport