Innvandrings- og integreringsm
...
Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
Listhaug foreslår å frata statsborgerskap for å forebygge terror
Del
Ved alvorlig kriminalitet eller for å forhindre terror bør det være mulig å ta fra personer det norske statsborgerskapet, foreslår innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp).

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring et forslag som gjør det mulig å ilegge tap av norsk statsborgerskap ved straffbare forhold eller av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser.

– Tap av statsborgerskap kan ha en avskrekkende effekt, samtidig som regelverket kan forhindre at norske pass brukes i for eksempel terrorvirksomhet, sier Sylvi Listhaug ( Frp ).

Det foreslås som vilkår at personen må ha overtrådt en bestemmelse i straffeloven med strafferamme på seks år for at statsborgerskapet skal kunne fratas som en del av straffeutmålingen.

I tillegg foreslås det å gjøre det mulig å frata norsk statsborgerskap dersom en person har «utvist fremferd sterkt til skade for norske interesser». Tap av statsborgerskap på dette grunnlaget regnes ikke som straff, men som et sikkerhetstiltak.

 

listhaug-statsborgerskap,innenriks,nyheter,Krig og konflikter,norge,Riksnyheter,sylvi listhaug,frp,sikkerhet,terror,statsborgerskap,innvandring,integrering,kriminalitet,politikk,justis- og beredskapsdepartementet