Innvandrings- og integreringsm
...
Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) åpnet nylig det nye integreringsmottaket i Steinkjer. Men regjeringen pepres med spørsmål i Stortinget om praksisen med å returnere asylsøkere til Afghanistan. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix
Listhaug må forklare «horribel» returpraksis
Del
Opposisjonen på Stortinget krever svar på om regjeringens retur av afghanere er lovmessig og om vurderingene av situasjonen i Afghanistan holder vann.

Senterpartiets Heidi Greni er forferdet over TV 2s reportasjer om at en rekke unge afghanere de siste ukene er blitt hentet på sine asylmottak midt på natten, påsatt håndjern, fengslet på Trandum og kastet ut av landet.

– Det kan være nødvendig å pågripe folk, men dette er helt horribelt, slik jeg ser det, sier hun til NTB.

Ifølge TV 2 fikk de unge afghanerne først vite etter de ble hentet, at de hadde fått avslag på sine søknader, og da fra politiet.

– Det er helt i strid med rettspraksis. For det første skal du få forkynt avslaget fra advokaten din, som kan forklare deg hvilke rettigheter og ankemuligheter du har. Så skal du samtidig få en rimelig frist til frivillig retur, understreker Greni.

Onsdag er det planlagt demonstrasjoner for en human flyktningpolitikk i en rekke norske byer. Arrangørene er bekymret for streng behandling av afghanere.

– Dette gjelder spesielt tvangsreturer av barnefamilier, hvor Norge er i en særklasse i europeisk sammenheng, skriver de.

Rettssikkerhet

Greni krever at innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) svarer Stortinget på om hun mener rettssikkerheten til de enslige mindreårige afghanerne er ivaretatt. Aps Stein Erik Lauvås stiller samme spørsmål :

– Kan statsråden forsikre at asylsøkerne blir behandlet i henhold til gjeldende regelverk og får tilgang til de rettssikkerhetsgarantier de har krav på?

Gjennom TV 2 får Politiets utlendingsenhet (PU) kraftig kritikk fra blant andre jussprofessor Mads Andenæs og Advokatforeningen som mener at PU bryter loven. 

– Hvis dette er en instruks fra statsråden, er det veldig betenkelig, sier Greni.

Økt uro i Afghanistan

På Stortinget er det dessuten uro for at sikkerheten i Afghanistan ikke er god nok til å returnere asylsøkere, noe blant andre den afghanske ambassadøren til Norge, Shukria Barakzai, har pekt på.

– Vi klarer ikke å dekke de grunnleggende behovene for alle de som returneres, verken skaffe husly, skole eller arbeidsplasser, sa hun til Aftenposten nylig.

SVs Bård Vegar Solhjell vil vite om utenriksminister Børge Brende (H) mener Barakzais vurdering er uriktig.

Norge vurderer altså Afghanistan som et trygt returland, men i et spørsmål til Listhaug viser SVs Karin Andersen til at svenske innvandringsmyndigheter mener sikkerhetssituasjonen i landet er blitt verre de siste to årene. Sverige vil derfor se mer sjenerøst på afghanske asylsøknader.

– Kan statsråden vise til hvilke konkrete fakta i den svenske vurderingen av den faktiske situasjonen i Afghanistan som ikke er korrekt? spør Andersen.

Bredt forlik

Regjeringen har et bredt stortingsflertall bak seg i asylpolitikken, også når det gjelder de mange innstrammingstiltakene som ble lagt fram for snart ett år siden.

– Vi var med på innstrammingsforslagene, men det var et veldig klart premiss at rettssikkerheten skulle ivaretas på en god måte. Det klarer jeg ikke å se er gjort her, hvis fremstillingen i mediene er noenlunde riktig, sier Greni.

Årets statistikk viser at 26 prosent av asylsøknadene fra afghanere har resultert i opphold.

I fjor kom det nesten 7.000 afghanske asylsøkere til Norge. Hittil i år er antallet 358.

afghan-retur-mindreårige,innenriks,nyheter,politikk,Flyktninger og asylsøkere,norge,Riksnyheter,afghanistan,asylmottak,trandum,sylvi listhaug,frp,børge brende,høyre,bård vegar solhjell,sv,shukria barakzai