ØNSKER: – Vi ønsker at flere s
...
ØNSKER: – Vi ønsker at flere skal få anledning til å lese bøker av Carl Olof Rosenius, sier Birger Helland. Hans forlag har trykt på ny sju bøker av den svenske forkynneren. Foto: Ove Eikje
Tar gammel klassiker frem fra glemselen
Del
Det er 200 år siden den svenske 
forkynneren Carl Olof Rosenius ble født, 
og sju av hans bøker utgis på ny.

– Den frigjørende forkynnelsen til Rosenius om hva vi eier i Jesu frelsesverk, har hatt stor betydning for norsk kristenliv. Vi som har fått smaken på denne kristendomsforståelsen ønsker derfor at flere skal få anledning til å lese hans bøker, sier Birger Helland.

Klar veiledning

Sammen med sin sønn, Egil, har han utgitt på ny sju bøker av Rosenius på deres forlag EB Media. Bøkene distribueres både via deres nettside og fra Antikkforlaget, Nærbø.

– Jeg har lest bøker av Rosenius fra jeg var ung kristen. Her møtte jeg en solid og klar veiledning om hva Jesus har gjort for å frelse oss. Dette har betydd mye både for mitt eget gudsliv og for min forkynnelse, sier Helland.

Han har vært ansatt i Norsk Luthersk Misjonssambandet (NLM) i hele sitt yrkesliv, blant annet som forretningsfører ved hovedkontoret og forkynner og regionleder i Region Sørvest.

Lite framme

– Det Gud har gjort for oss er ei side i forkynnelsen som dessverre er lite framme i dag. Dette gjelder også synet på frelsesvisshet, sier Helland.

Lunde Forlag hadde rettighetene til de sju bøkene som nå er kommet i nytt opptrykk. Da forlaget ikke hadde planer for nyutgivelse, fikk EB Media rettighetene til å utgi dem.

– Vi har kopiert sidene fra forrige utgivelse og fått et nytt skriftbilde. Vi har ikke redigert eller modernisert språket, men utstyrt bøkene med nye omslag, forteller Birger Helland. Det totale kostnadene er på omkring 60.000 kroner.

Kommentar fra Lunde

Forlagssjef Tom Teien i Lunde Forlag forteller at deres vurdering var at de sannsynligvis ikke kom til å utgi dette stoffet på nytt.

– Dersom andre ønsket å gjøre det, vil vi stille oss positive til det, sier Teien.

– Selv om dette kan karakteriseres som gode, klassiske utgivelser, er vi usikre på den økonomiske bærekraften i en slik gjenutgivelse, legger forlagssjefen til.

Startet eget forlag

Helland forteller også om bakgrunnen for at forlaget EB Media ble opprettet. Han hadde kontakt med Grace Community Church i Los Angeles og deltok på noen predikantkonferanser der.

– Jeg ble da kjent med bøkene til forkynneren og forfatteren John MacArthur, og jeg hadde et ønske om å utgi noen av hans bøker på norsk. Lunde Forlag så seg ikke i stand til å påta seg oppgaven, men planene var da kommet så langt at vi i full forståelse med forlaget bestemte oss for å prøve å utgi disse bøkene selv, forteller Birger Helland.

Han etablerte dermed forlaget EB Media AS i 2009 sammen med sin sønn. De fikk også noe støtte fra USA til å oversette bøkene til MacArthur. Forlaget har gitt ut følgende titler: «En far og to sønner» (om den bortkomne sønn), «Julens under» og «Troens fundament» (studiehefte for konfirmanter). De har også en påskebok av samme forfatter under arbeid. I tillegg har forlaget gitt ut noen CD-plater og «Fargelegg Bibelen» for barn.

Styreleder i Lunde

Helland har alltid vært glad i bøker og har også god kjennskap til forlagsdrift. Han har sittet i styret for Lunde Forlag i omkring 15 år, mesteparten av tiden som styreleder.

– Vi gjør ikke dette for å tjene penger, men vi ønsker å utgi en del bøker som vi har tro på. Vi tar ikke ut lønn, slik at vi kan holde prisene så lave som mulig. Vårt forlag har samlet sett gått i balanse siden vi startet, forteller Helland.

Aksjer i bokhandel

Den tidligere forretningsføreren i NLM har også kjøpt aksjer i den kristne bokhandelen på Bryne. Da Vivo (tidligere Bok & Media) gikk konkurs, var Helland en av fire som kjøpte opp varelageret. Driften kunne dermed fortsette under navnet Jæren Kristne Bokhandel.

– Jeg tror at en slik bokhandel er liv laget på Jæren, og jeg vil gjerne oppfordre ikke minst kristenfolket til å bruke den, sier Birger Helland.