partiprosess: KrF-leder Knut A
...
partiprosess: KrF-leder Knut Arild Hareide og nestleder Dagrun Eriksen, leder for programkomiteen. Foto: Terje Pedersen, NTB scanpix
– KrF har ikke gitt opp kampen mot ekteskapsloven
Del
KrFs første programforslag om ekteskapslov skapte så mye intern debatt i partiet at de måtte presisere hva de egentlig mente.

– I førsteutkastet ble folk i tvil om hvor vidt vi sa at vi anerkjenner dagens ekteskapslov, sier Dagrun Eriksen , nestleder i KrF og leder for programkomiteen.

– Det er viktig for oss at vi respekterer menneskers valg og at mennesker er ulike, men det skal ikke være noen anerkjennelse av lovverket, understreker hun.

LES: – Neppe flere velgere uten hjertesaker

Fredag sendte Kristelig Folkepartis programkomité ut sitt andreutkast for nytt partiprogram.

Da førsteutkastet kom i mars , fjernet programkomiteen formuleringer om ekteskapsloven og ambassadeflytting fra Tel Aviv til Jerusalem.

Nå er setningen om ambassaden tilbake i andreutkastet, mens avsnittet om ekteskap er utvidet og presisert. Med det kan KrF ta grep om symbolsakene sine igjen.

Mann og kvinne

I vår uttalte komitéleder Eriksen at partiet innser «at det er ikke politisk flertall for å endre loven i kommende periode». I stedet vil de kjempe for å sikre normen om at barn har rett til mor og far i lovverket ellers.

Programkomiteen dropper fortsatt kulepunktet i dagens partiprogram om å «endre ekteskapsloven, adopsjonsloven, barneloven og bioteknologiloven slik at disse sikrer barns rett til å få vokse opp med både en mor og en far dersom det er mulig».

LES OGSÅ: Israel: Flytting av norsk ambassade splitter Frp

Men Eriksen avviser overfor Dagen at KrF med det har lagt ned kampen mot ekteskapsloven .

– Det er en feil beskrivelse å si at vi legger ned kampen. Det er ikke noe skifte av politikk på dette. Vi er tydelige på hva som er KrFs grunnholdning til ekteskapet. Vi sier også tydelig at vi skal sikre barneperspektivet i lovene. Så er det opp til den valgte stortingsgruppa å manøvrere i saker som kommer, men dette prinsippet ligger til grunn, sier hun.

Mest stabilt?

I andreutkastet er altså avsnittet om «Ekteskap og samliv» utvidet og presisert.

– Det var et ønske om å synliggjøre at ekteskapet mellom mann og kvinne har en lang tradisjon, sier Eriksen.

Men midt i avsnittet endres formuleringen om at «KrF vil løfte frem ekteskapet mellom mann og kvinne som en god og den mest stabile rammen rundt barns oppvekst». Nå heter det «god og stabil».

– Her har vi hatt en god runde med mange diskusjoner med flere enn oss i programkomiteen, for å finne en felles formulering som alle fylkene kunne være enig i. Det er et vanskelig tema å snakke om, sier Eriksen.

LES MER: KrFs kamp for livet og ekteskapssynet står fast

Hun peker på at de i dag ikke har statistikk som kan slå fast at heterofile ekteskap er mer stabile enn homofile. Da dagens programtekst ble skrevet hadde KrF «god statistikk som kunne underbygge at ekteskap er mest stabilt», ifølge Eriksen.

– Men da handlet det om ekteskap og samboerskap.

Opprydning

Videre har programkomiteen endret litt og lagt til en formulering om at KrF skal «sikre andre former for forpliktende samliv mellom to voksne og ivareta barn og voksnes juridiske rettigheter uavhengig av samlivsform » .

Eriksen forklarer at de måtte rydde i formuleringer som ikke var helt presise i førsteutkastet. Hun understreker at et politisk parti også må sikre juridiske ordninger for folk som velger annerledes.

– Vi har hatt mange gode diskusjoner på dette med hele bredden av partiet. Vi har noen formuleringer som vi kan enes om og som uttrykker partiets felles syn. Så vil det være ulike meninger, men vi skulle finne ut hva vi som parti kan få for i fellesskap.

Ambassadeflytting

I kapitlet om Midtøsten tar KrF også inn igjen kampen for å flytte den norske ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem «så snart dette kan la seg gjøre».

Samtidig understreker de at det må skje «på en måte som ikke er til hinder for fredsprosessen, og dersom israelske myndigheter selv ønsker det».

KRONIKK: KrF og Kristen-Norge

Dette er samme formulering som dagens partiprogram.

– Det var mange i høringsrunden som ønsket det punktet inn igjen. Vi ser at det er gode argumenter for å ha det med. Det har vært lite ytre debatt om dette, men for KrF er det et viktig punkt, sier Eriksen.

Andre saker

Eriksen lister opp miljø, høyhastighetsbane, rettighet for enslige forsørgere, yrkesfagløft og familieveiledningsreform, som de største endringene i andreutkastet.

kristelig folkeparti,ambassade,ambassadeflytting,andreutkast,barn,dagrun eriksen,debatt,ekteskap,ekteskapslov,enslige forsørgere,familie,familieveiledningsreform,førsteutkast,høyhastighetsbane,innenriks,israel,jerusalem,krf,krf kvinner,krfu,landsmøte,likekjønnede ekteskap,mann og kvinne,midtøsten,miljø,oppvekst,politikk,programkomite,programprosess,samboerskap,samliv,tel aviv,yrkesfagløft