FORVENTNING: Mange skuelystne
...
FORVENTNING: Mange skuelystne svensker hadde møtt frem for å se paven da han ankom Lund mandag 31. oktober. Foto: Drago Pruvolic
Ulike syn på pavebesøket
Del
499 år etter startskuddet for reformasjon ble den katolske kirkes overhode mottatt med jubel i Sverige. Men jubelen er ikke enstemmig.

31. oktober 1517 slo Martin Luther opp sine 95 teser på porten til Slottskirken i Wittenberg . På dagen 499 år senere markerte lutheranere og katolikker i fellesskap det som ble startskuddet på reformasjonen.

Da flyet med paven landet i Malmö mandag formiddag ble han mottatt av katolikker som ropte «halleluja», ifølge avisen Aftonbladet.

LES: Han har spilt fotball med paven

På flyplassen ble han tatt imot av statsminister Stefan Löfven . I løpet av dagen møtte han den svenske kongefamilien og deltok i en økumenisk gudstjeneste hvor både katolikker og protestanter var til stede.

– Dette er stort for Sverige, ingen tvil om det, sa Löfven til nyhetsbyrået TT da han ventet på å møte den romersk-katolske kirkens overhode.

Et stort antall mennesker tok turen til Lund, hvor den felles gudstjenesten ble holdt, i håp om å få et glimt av paven. Sikkerhetstiltakene var omfattende, og politifolk fra hele Sverige var kalt inn for å sørge for sikkerheten rundt besøket.

Unge katolikker

Norges Unge Katolikker (NUK) er en av organisasjonene som har tatt turen fra Norge til Sverige for å overvære det historiske pavebesøket. Mathias Ledum er med i en gruppe på 18, som består av ungdom fra ulike menigheter i hele Norge, fra Arendal i sør til Narvik i nord. Og det er et like stort aldersspenn.

– Yngstemann er 14 år, og vi har noen som er opp mot 30 år gamle. De fleste er imidlertid rundt 20, sier Ledum til Dagen.

Under pavens to dager lange opphold bor reisefølget på en skole i Malmö sammen med søsterorganisasjonen Sveriges Unga Katoliker. Ledum forteller at de også benytter tiden til å knytte bånd med sine likesinnede naboer, noe de ikke alltid har anledning til ellers. Blant annet ber ungdommene sammen, og de holder messe i en kirke i nærheten.

– Blir ekstra spesielt

Bare fire av de unge katolikkene deltok på arrangementet i Malmö Arena, der paven blant annet snakket om dagens flyktningsituasjon i Syria. Ingen av dem var til stede i Lund domkirke under den økumeniske 500-årsmarkeringen av reformasjonen.

– Mange av oss har vært med på ungdomssamlinger og pilegrimsturer tidligere der vi har fått se paven. Det blir litt mer spesielt å få treffe ham på skandinavisk jord, i en mer intim setting. Jeg ser for meg at vi får muligheten til å komme litt tettere på enn det vi har hatt muligheten til før, når vi har delt ham med resten av verden, sier Ledum.

Han har store forventninger til tirsdagens katolske messe på Swedbank Stadion – hjemmebanen til Malmös fotballag – der hele gruppen kommer til å være til stede.

– Det blir spennende å høre hva han kommer til å si i sine prekener. Han er veldig folkelig i måten han prater på, og utrolig flink til å ordlegge seg slik at ungdommen forstår budskapet i det han sier.

Ledum understreker betydningen av dialog på tvers av tros- og livssyn - også i det daglige arbeidet hjemme i Norge.

Religiøs strid

Forholdet mellom lutheranere og katolikker har blitt adskillig bedre i nyere tid. Pavens besøk i Sverige regnes også som en markering av den forsoningsdialogen mellom lutheranere og katolikker som har pågått i 50 år.

Ifølge biskop Anders Arborelius ønsker man nå å legge de gamle konfliktene bak seg og gå videre med forståelse og dialog.

Carl-Henrik Jaktlund , debattredaktør i svenske Dagen skriver i en leder at paven synes å gå i bresjen for en ny tid og at det er viktig å være lydhør for den lengselen han har og gjøre den til sin egen. Han skriver at svenske Dagen, som har sine røtter i pinsebevegelsen , anerkjenner pave Frans som kirkelig leder, men ikke som en som har en særstilling innfor Gud.

– Ikke over

I samme avis skriver Stefan Gustavsson , teolog og førstelektor ved NLA Høgskolen , at en del svensker har tatt til orde for at reformasjonen er over.

– At paven kommer til Sverige er fint, og det er virkelig ikke vanskelig å glede seg over en så spesiell person. Mange røster har hevdet at reformasjonen er over, men er det saklig sett riktig? Mitt svar er nei, skriver Gustavsson som også er generalsekretær for Svenska evangeliska alliansen .

Gustavsson peker på at lutheranere og katolikker fortsatt er grunnleggende sett uenige i spørsmål om autoritet, rettferdiggjørelse og andre dogmer som Marias evige jomfrudom og pavens ufeilbarlighet.

– Spørsmålet handler ikke om hvem som er kristen, men om hva som er det opprinnelige innholdet i kristen tro, skriver Gustavsson.

Se også:

martin luther,slottskirken i wittenberg,stefan löfven,katolikker,paven,pave frans,frans,den katolske kirke,forventninger,sverige,reformasjonen,markering,nuk,ungdom,norges unge katolikker,mathias ledum,sverigas unge katoliker,malmö arena,swedbank stadion,økumenisk,carl-henrik jaktlund,pinsebevegelsen,stefan gustavsson,nla høgskolen,nla,svenska evangeliska alliansen,historisk