Et fly av typen TU-160 Blackja
...
Et fly av typen TU-160 Blackjack fra det russiske luftforsvaret. Arkivfoto: Forsvaret / NTB scanpix
Russiske atombombefly identifisert langs norskekysten
Del
Norske F-16-fly identifiserte torsdag to russiske bombefly laget for å bære atomvåpen som fløy langs norskekysten.

Forsvaret opplyser til NRK at det er sjelden de ser russerne fly så langt sør som i dette tilfellet.

– Men vi ser det av og til. Dette er fly som russerne har operert lenge, fra den kalde krigens dager. Dette er strategiske bombefly som kan frakte atomvåpen så vel som konvensjonelle våpen, sier pressevakt Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovedkvarter.

Ifølge nettstedet Airlive.net , som drives av en gruppe flyentusiaster, dreier det seg om fly av typen TU-160 Blackjack fra det russiske luftforsvaret. Flyene skal ha blitt identifisert av to norske F-16 langs kysten av Norge, før to skotske fly av typen Eurofighter Typhoon fulgte med russerne da de nærmet seg nordre del av Skottland.

Mindre utrykning og identifisering

I 2015 ble det gjennomført 30 utrykninger med NATO -beredskapsfly fra basen ved Bodø hovedflystasjon og 51 identifiseringer. Dette er en nedgang i begge grupper sammenlignet med forutgående år. I år ser Luftforsvaret per august en ytterligere nedgang innen begge kategoriene, fremgår det av en statistikk over luftovervåkingen fra Bodø fra 10. august.

Midt på 80-tallet var tallet oppe i 500– 600 identifiseringer årlig. Dette sank drastisk ved oppløsningen av Sovjetunionen, og i 1999/2000 lå antall identifiseringer på 3-5 fly årlig, og 10-15 fly årlig utover på 2000-tallet.

LES: – Økt russisk trussel mot Sverige

I en kommentar til utviklingen de siste årene fremgår det at en del av flyene har gått lenger ut og lenger mot nord enn tidligere, slik at de ikke er blitt identifisert av norske fly.

«Vi har likevel scramblet fly tilnærmet like mange ganger de siste årene. Mye av årsaken til færre identifiseringer og utflyginger i perioden 2008-2012 skyldtes en endret basestruktur i Russland, hvor eskortefly, som tidligere fulgte bombefly og tankfly til nord av Finnmark, i denne perioden ofte snudde før de passerte 30 grader øst», heter det.

Store avstander, andre operasjoner

De siste årene har de strategiske flygningene i stor grad dreid seg om strategiske bombefly.

Luftforsvaret ser at det er et godt treningsnivå, og at det gjennomføres kompliserte flyoperasjoner over store avstander.

Som eksempel trekker de fram strategiske flygninger fra Engels-basen ved Saratov nesten nede ved Kasakhstan, opp gjennom Nordvest-Russland til Kolahalvøya, forbi norskekysten og ned over Nordsjøen.

Antallet identifiseringer har gått noe ned den siste perioden. Dette antar Luftforsvaret skyldes at de russiske flystyrkene som normalt opererer i nordområdene, har deltatt i operasjoner i andre områder som Syria og grensen mot Ukraina.

Det bemerkes at noen av de flytypene som Luftforsvaret oftest identifiserer har hatt lengre perioder med lav tilgjengelighet som en følge av ulykker eller hendelser som har ført til at hele flåten har blitt satt på bakken i perioder mens man har gransket årsaken.