Ifølge politiets egne regler s
...
Ifølge politiets egne regler skal ikke barn være på utlendingsinternatet på Trandum mer enn 24 timer. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
84 barn internert på Trandum i år
Del
Til sammen 84 barn fra 41 familier er blitt innesperret på Trandum hittil i år. To av barna var der i 18 og 24 døgn, skriver Aftenposten.

– FNs spesialrapportør mot tortur har uttrykt sterk bekymring for internering av barn, og vi har merket oss at den europeiske menneskerettighetsdomstol nylig har avsagt flere dommer mot Frankrike der barn hadde vært internert kortere enn i enkelte av disse sakene. Domstolen la blant annet til grunn at barn har en «ekstrem sårbarhet», sier Helga Fastrup Ervik hos Sivilombudsmannen til avisen .

I Norge er det ikke lov å fengsle barn under 14 år. Utlendingsinternatet på Trandum ved Gardermoen regnes imidlertid ikke formelt som et fengsel, og det eksisterer ingen nedre grense for fengsling av barn etter utlendingsloven.

Selv om barn ifølge politiets egne regler ikke skal låses inne på Trandum, viser imidlertid Aftenpostens undersøkelse noe annet. Av de 84 barna som har vært låst inne på Trandum i år, var flere enn 60 tolv år eller yngre. Halvparten var fem år eller yngre, viser politiets egne tall.

Avdelingsleder Kristina Vee Lægreid ved Politiets utlendingsinternat sier barnefamilier normalt ikke er innom Trandum i mer enn ett til to døgn. I de få tilfellene der de kan være i ferd med å forsvinne og unndra seg et lovlig fattet vedtak, kan de bli værende lenger, sier hun.

Advokatforeningens leder Mette Yvonne Larsen mener det kan reises tvil om det foreligger tilstrekkelig lovgrunnlag for å «fengsle» barn. (©NTB)