REBELSK: Julia Sandstø, fylkes
...
REBELSK: Julia Sandstø, fylkesleder i Akershus KrFU, utfordrer en rekke KrFU-standpunkter og håper at kampen mot ekteskapsloven skal legges ned under høstens landsmøte. Foto: KrF Frogn
Ber KrFU droppe kampen mot homoekteskap
Del
Julia Sandstø i Akershus KrFU trigger ungdomspartiet til debatt om abortlov og andre verdisaker under 
høstens landsmøte. – Vi må gjøre partiet bredere, sier hun.

– Det er ingen kamp vi trenger å ta. Ingen andre partier har dette i partiprogrammet sitt, sier Julia Sandstø , fylkesleder i Akershus KrFU om kampen mot ekteskapsloven .

Spørsmål om samarbeid, ekteskapslov og familiepolitikk blir blant de store debattene som vil prege KrFU s landsmøte i slutten av september.

I tillegg gjør Akershus KrFU sin del for å egge til verdidebatter om alt fra å tillate eggdonasjon til å fjerne ordet « Bibelen » i forbindelse med et avsnitt om ungdomspartiets verdigrunnlag.

– Så har vi noen formuleringer om abort som kommer til å bli ganske stor debatt om. Jeg håper vi får gjennomslag, jeg mener vi har en ganske god argumentasjonsrekke, sier fylkesleder Julia Sandstø .

Akershus KrFU foreslår å la kvinnen få siste ordet i spørsmålet om abort.

– Vil det svekke KrFUs standpunkt mot abort ?

– Nei, vi er fortsatt mot at abort skal være første løsning, men vi vil at kvinnen skal ha siste ord og må få muligheten til det i vanskelige situasjoner, sier hun.

Ekteskapskamp

Men den aller største debatten på landsmøtet blir å legge ned kampen mot ekteskapsloven, tror Sandstø.

Med knappest mulig margin vedtok KrFUs landsmøte i 2014 å beholde standpunktet mot ekteskapsloven. I forkant av landsmøtet oppfordret landsstyret i KrFU til å legge ned kampen mot ekteskapsloven, homofil adopsjon og gå inn for borgerlig vigsel.

Nå står debatten på programmet igjen. Akershus KrFU, leder Ida Lindtveit og sentralstyremedlem Hanne Lilleberg går inn for å stryke hele punktet i dagens politiske program om ekteskapsloven. De mener det vil ivareta «alle parter om man lar være å si noe om det».

Intern uenighet

Også Hordaland KrFU støtter å stryke hele punktet.

– Problemet er mindre relevant nå enn tidligere. Det er stort sett opp til trossamfunnene selv å definere hva de legger i ekteskapet, sier fylkesleder Eivind Skår .

– Forventer dere reaksjoner fra konservative partifeller for dette standpunktet?

– Det er store uenigheter internt i Hordaland KrFU om dette, men flertallet på medlemsmøtet gikk for dette. Så har folk i delegasjonen til landsmøtet ulike meninger og stemmer etter egen samvittighet, understreker Skår.

Alternativene

KrFUs fylkeslag i Finnmark og Oslo, samt direktevalgte delegater, går inn for alternativ nummer to: «adopsjonsloven, barneloven og bioteknologiloven skal bygge på prinsippet om at alle barn har rett til en mor og en far». Dette mangler ordet «ekteskapsloven» og vil dermed legge ned kampen mot homofilt ekteskap.

Møre og Romsdal KrFU går inn for et tredje alternativ som bygger på nummer to, men føyer til at «ekteskap er en ordning mellom en mann og en kvinne». Men det kan tolkes om ikke dette punktet også legger ned kampen mot loven.

– Jeg mener at den praktiske konsekvensen av å vedta det tredje alternativet, der man så tydelig sier at ekteskapet er en ordning mellom mann og kvinne, også innebærer at man vil jobbe for å endre lovverket i tråd med dette, sier leder Ida Lindtveit til Dagen.

Sandstø i Akershus KrFU sier hun ikke vil gå inn for punkt nummer tre fordi man da «har tapt litt».

Rogaland KrFU har ikke tatt stilling til saken ennå, ifølge påtroppende fylkesleder Jonas Sayed . Saken blir trolig tatt opp etter fylkesårsmøtet onsdag neste uke, der også ny ledelse vil bli valgt.

Borgerlig vielse

Et fjerde forslag som er kommet inn, er å beholde dagens formulering. Dermed er det duket for en stor ekteskapsdebatt. Det kan muligens ende med et kompromiss der man legger ned kampen mot loven, men understreker at KrFU er mest for ekteskap mellom mann og kvinne.

Sentralstyremedlem Tove Welle Haugland stod hardt mot homofilt ekteskap for to år siden, men sier nå til Dagen at hun vil gå for alternativ tre.

– Jeg tror det viktigste er at vi fastholder prinsippet om at ekteskapet er mellom mann og kvinne. Så kan det være en god løsning med nye formuleringer, sier Haugland.

Som en konsekvens mener hun det blir prinsipielt riktig å gå inn for borgerlig vielse.

– Det handler det om å sikre fri religionsutøvelse i Norge. Når staten tar seg av det juridiske, kan trossamfunn velge fritt ut fra sin overbevisning hvem de vil velsigne, sier Haugland.

Verdi-triggere

I abortspørsmålet mener hun det er viktigst at kvinner ikke opplever press fra legen til å ta abort.

– Vi må få inn en sterkere rett for det ufødte liv i den saken, sier Haugland.

Videre vil hun stemme for å beholde ordet Bibelen i forbindelse med KrFUs verdigrunnlag. Sandstø i Akershus KrFU tror ikke akkurat det er en sak de vil vinne.

– Vi vil rokke litt ved vanlige formuleringer vi alltid har hatt i partiprogrammet.

– Dere trigger mange verdipunkter i år?

– Ja, men det er ikke enighet om alt i Akershus heller. Selv om vi blir sett på som litt rebelske, tenker jeg at det må være takhøyde for å diskutere det alle tar som en selvfølge. Det er bare sunt.

– Har dere et mål å gjøre KrFUs profil mindre kristen og ikke fullt så verdibastant?

– KrFU skal være bastant på verdier, men må senke terskelen for at andre ikke-religiøse og muslimer vil melde seg inn. Vi må gjøre partiet bredere, ellers overlever ikke KrFU og KrF, sier Sandstø.