Sju prosent av prestene i Den
...
Sju prosent av prestene i Den katolske kirke i Australia i årene 1950 til 2010, begikk seksuelle overgrep mot barn, har gransking vist. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
Kirkeflukt øker støtten til andre trossamfunn
Del
Flere enn 15.000 mennesker har meldt seg ut av Kirken siden mandag. En bivirkning av utmeldingene er at andre trossamfunn får mer i støtte fra staten.

Unge Høyres leder Kristian Tonning Riise , som selv meldte seg ut av Den norske kirke for flere år siden, mener finansieringssystemet må endres. Slik systemet er nå bidrar alle som står utenfor Kirken til at mange av de mest reaksjonære trossamfunnene i Norge får mer penger, framholder han.

– En konsekvens av dette er at vi kanaliserer stadig mer penger inn i mange av de miljøene som virker mest hemmende på integreringsarbeidet i takt med at nordmenn blir mer sekulære, skrev Unge Høyre -lederen på Facebook tidligere denne uka.

– Må endres

Kristian Tonning Riise sitter i Høyres programkomité, der spørsmålet allerede har vært oppe.

– Vi kan ganske enkelt ikke ha et system der ikke-troende skal måtte melde seg inn i Den norske kirke, for å forhindre at andre trossamfunn får mer penger, poengterer han.

LES: 15.000 har meldt seg ut av Kirken på fire dager

Kirken opplyser at til sammen 15.053 personer har meldt seg ut gjennom den elektroniske løsningen som ble lansert mandag denne uken. Samtidig har Kirken registrert 549 innmeldinger på de fire dagene som er gått siden den nye løsningen ble tilgjengelig på Den norske kirkes nettsider. De aller fleste utmeldingene kom den første dagen, med 10.854 utmeldinger.

Hittil i år har Den norske kirke mottatt 24.278 utmeldinger og 1.369 innmeldinger.

Til vurdering

Trosfinansieringssystemet er skrudd sammen slik at støtten fra staten til Kirken er uavhengig av antallet medlemmer. Siden trossamfunn skal likebehandles økonomisk, innebærer det at de øvrige får mer per medlem for hver person som melder seg ut av Den norske kirke – selv om det isolert sett ikke er snakk om store summer.

Nettavisen så tidligere i uka nærmere på denne sammenhengen og kunne fortelle at om 100.000 mennesker melder seg ut av Kirken, vil staten måtte betale ut 24 kroner mer per medlem enn i dag for alle de 558.977 personer i 749 andre trossamfunn.

– Stortinget har bedt regjeringen om en helhetlig gjennomgang av finansieringssystemet. Dette spørsmålet blir en vesentlig del av det arbeidet vi skal gjøre, sier Fremskrittspartiets Bente Thorsen til NTB.

Stortingsmelding

Kirkeminister Linda Hofstad Helleland (H) vil i løpet av høsten legge fram en stortingsmelding som tar for seg hele finansieringssystemet av Kirken og øvrige trossamfunn.

KrF utelukker ikke endringer, men en modell med medlemsavgifter og mulighet for avskriving over selvangivelsen, er ikke noe partiet ønsker.

– Vi ønsker en finansiering av Kirken som gjør at vi unngår en medlemsavgift. Kirken har en rekke lovpålagte oppgaver som andre trossamfunn ikke har, som for eksempel ivaretakelse av kirkebygg og kulturminne samt at det skal være en prost i hvert prosti og en prest i hvert sogn, sier KrFs Anders Tyvand til NTB.

LES OGSÅ: Nå kan du melde deg inn eller ut av kirken - på nett

Han mener Kristian Tonning Riise tilkjennegir en grunnleggende mistillit til trossamfunn utenfor Kirken.

– Det er en mistillit jeg ikke deler, sier han.

kirke-utmeldinger,innenriks,nyheter,politikk,kristendom,norge,Riksnyheter,økonomi,finans,finansiering,kirkeflukt,kirken,dnk,den norske kirke,kirke,kirkemedlemskap,kirkeutmeldinger,utmeldinger,kristian tonning riise,unge høyre,høyre,høyres programkomite,bente thorsen,frp,fremskrittspartiet,linda hofstad helleland,krf,kristelig folkeparti,anders tyvand