Mer forvirring fra universitetet
Del
Synspunkt i Dagen 15. august signert professor Sverre Holm var forvirrende lesning. I overskriften advarer han mot at kristne skal drive forskning, og særlig ikke innen biologi.

Han angriper Kleppa og Tveter, og påstår at de har den holdning at naturvitenskap og kristen tro er i konflikt med hverandre.

Hvor har han det fra?

Meg bekjent er det ingen kristne forskere eller vitenskapsmenn som er redde for sannheten, uansett hva den måtte inneholde, aller minst professor Tveter, men at noen protesterer på udokumenterte biologiske «eventyrfortellinger» fra universitetet er på tide.

Selv definerer Holm seg som forsker med klassisk kristendomsforståelse. Samtidig angriper han sin kristne broder Tveter for hans vitenskapsforståelse uten en eneste påvisning av hvor Tveter tar feil.

Han presterer også å sammenholde som parallelle sin egen vitenskapsgren, den døde materie som fysikk handler om, med biologi som er det levende livets mysterium. De er av vesen helt forskjellige som forskningsgrener, muligens med unntak av metodikk.

Holm referer er til «denne myten» uten å definere hvilken myte han snakker om. Er det hans egen konstruerte myte om at vitenskap og kristen tro er uforenlige? Kanskje hadde det vært bedre å lete etter områder der han kunne forsvare den kristne forskeren Tveter, eller er ikke det aktverdig i de konforme holdninger på universitetet?

Er det, som han selv sier, best «å ikke si høyt», det som ikke er politisk korrekt i hans vitenskapelige sirkler? Jeg er ikke imponert.

Jeg vil utfordre Holm på følgende:

Hvor, konkret og dokumentert, tar Tveter feil?

Både Kleppa og Tveter kan utmerket godt forsvare seg selv, men jeg tillater meg, dog uten professortittel, å blande meg i diskusjonen når den bærer galt av sted med udokumenterte påstander. Når Holm nedlatende karakteriserer Tveters innlegg som hjemmesnekret filosofi, er kanskje grensen nådd for arroganse.

Eller, har jeg helt misforstått hva Holm prøver å formidle? Jeg kan jo håpe det, men vi får se.