RÅTNER: Mandal Kirke trenger o
...
RÅTNER: Mandal Kirke trenger omfattende renovering, men kommunens politikere mener staten må bidra. Hvis ikke vil de la kirken forfalle. Foto: Philip Gabrielsen/CC4.0/Wikimedia Commons
Vil la kirken forfalle uten statlig hjelp
Del
Lokalpolitikere er villige til å la Mandal kirke råtne dersom staten ikke bidrar til de 60 millionene det vil koste å renovere bygget.

Jon Gunnar Ask (H) og ordfører Alf Erik Andersen (Frp) mener staten må inn og bidra med betydelige midler dersom Mandal kirke skal bevares, skriver avisen Lindesnes .

Mandal kirke har omfattende sopp- og råteskader. Nye beregninger viser at det vil koste over 60 millioner kroner å renovere hele bygget. Hovedproblemet med kirken er, ifølge Ask, ikke manglende vedlikehold, men byggeteknikken som var for 200 år siden.

– Den råtner fra senteret og ut, forklarer han.

Mandal kirke er Norges største trekirke og et av de største trebyggene i landet. Kirken ble bygget etter bybrannen i 1810, og offisielt åpnet i 1821.

Ingen penger fra Riksantikvaren

Seksjonssjef hos Riksantikvaren, Harald Ibenholt, sier til lokalavisen at Riksantikvaren ikke har midler til renovering av Mandal kirke.

– Det er kommunene som har ansvaret for vedlikehold og istandsetting av alle kirkene i landet. Det er slik det fungerer. Riksantikvaren har ikke tilskuddspott til dette. Vår pott er liten og smal og øremerket konservering av kirkekunst. Systemet er slik at kommunene har ansvaret for å skaffe den finansieringen, sier Ibenholt.

Ibenholt mener kommunen ikke bare kan la kirken stå og forfalle.

– De er helt nødt til å gjøre tiltak slik at skadeutviklingen stopper opp eller reduseres. Det må man bare få til. Noen ting haster, og andre ikke. Det kan være ulike former for provisorier og tiltak, sier han.

Ask forteller at de allerede har brukt 8 millioner på å ta det mest akutte, slik at faren for sammenfall er borte.

– Men vi har ikke anledning til å hive inn 60 millioner. Da får den stå som den står, sier han.

Kommunen må bidra

I juli besøkte stortingspolitikerne Norunn Tveiten Benestad og Ingunn Foss Mandal. De lovet å jobbe for at Mandal kirke får millionene som trengs, men påpekte samtidig at kommunen må ha en klar plan.

– Stortingspolitikere og nasjonale myndigheter har gitt signaler om at de vil diskutere den statlige støtten, hvis Mandal viser vilje til å bidra med en eller annen form for egenkapital i prosjektet, forklarer Andersen.

Det er driftsstyret som i første omgang bevilger kommunale midler. Driftsstyret vil bli orientert om status for kirken i begynnelsen av september. Saken skal opp til politisk behandling så fort som mulig.

Velkjent fenomen

Det er rundt tårnkonstruksjonen og inngangspartiet behovet for renovering er mest kritisk. Bare her vil utbedringer fort koste over 30 millioner kroner, mener ordføreren.

Seksjonssjefen i Riksantikvaren sier det er et velkjent fenomen at kommuner ikke er i stand til å ta vare på kirken på best mulig måte.

– Jeg forstår at det i mange kommuner er vanskelig og krevende å prioritere så store midler til kirken, når det er mange andre behov som skal dekkes. Men veldig ofte kan det hjelpe å legge en ordentlig langtidsplan for igangsetting og reparasjon av disse bygningene, sier Ibenholt.

Vil bruke kirkefondet

På FrP's landsmøte i april ble det fremmet et forslag om at kirkene må bruke midler fra sitt eget fond til vedlikehold. Senterpartiet er med på ideen om å sette politisk press på Opplysningsvesenets fond. Partiet gjorde et lignende vedtak på sitt landsmøte i fjor.

– Dette er vår kulturarv, og vi må ta vare på den for fremtiden. Det er sjelen vår, opphavet til byen vår, sa Leif Arne Moi Nilsen i Stavanger Frp til  NRK Rogaland .

Forfallet til norske kirker er beregnet til rundt 11 milliarder kroner, ifølge NRK. Hvert femte kirketak lekker og hver fjerde kirke har dårlige vegger.

Det andre regjeringspartiet, Høyre, samt KrF og Venstre er uenige i FrP's forslag.

– Vi må ha en sak i Stortinget hvor vi går igjennom hvilke av kirkene som er kulturminner, og hvilke kirker og kirkebygg som har mer tradisjonelt vedlikeholdsbehov, sa Ketil Kjenseth stortingsrepresentant i Venstre til NRK. 

mandal,den norske kirke,kpk,politikk,alf erik andersen,frp,jon gunnar ask,høyre,trekirke,riksantikvaren,harald ibenholt,Norunn Tveiten Benestad,ingunn foss mandal,opplysningsvesenets fond,sp,leif arne moi nilsen,krf,venstre,stortinget,kulturminne,ketil kjenseth