Kirkeplanting: Øivind Augland
...
Kirkeplanting: Øivind Augland er tidligere leder av Dawn. Han har ledet arbeidet med å utvikle kurset M4. Foto: Bjørn Olav Hammerstad
Europa lærer kirkeplanting av nordmenn
Del
160 team i Europa bruker norske bøker når de skal lære om menighetsplanting. – Overraskende og historisk, mener misjonsforsker.

For fem år siden bestemte ti menighetsledere fra ulike trossamfunn i Norge seg for å lage et kurs for menighetsplantere. Resultatet ble to bøker, kalt M4. Nå er bøkene oversatt til ti språk, og blir tatt i bruk av menigheter og trossamfunn over hele Europa .

– Per i dag er det 160-170 team som har plantet eller planter menigheter med dette materiellet, forteller Augland.

Det har skjedd i løpet av de siste tre årene. Tilsammen utgjør dette rundt opp mot 800 personer engasjert i menighetsplanting.

– Veksten skjer gjennom relasjoner. M4 starter bare hvis nøkkelledere for menighetsplanting i ulike kirkesamfunn og organisasjoner er villige til å arbeide målbevisst med det over tid, sier Augland.

Forrige helg møtte kirkeplantings-entusiasten 6.000 baptister i Russland . Om noen uker skal han følge opp 22 team i Spania , deretter 25 team i Romania . Flere land venter på å få materiellet oversatt til sitt språk.

LES: Gir evangeliet til muslimene

Hvorfor Norge?

– Hvorfor tror du de norske bøkene har blitt så populære i Europa?

– Det er rart, egentlig. Jeg har spurt meg selv det samme. Men kanskje det er så enkelt som at Gud har vært med. En mer rasjonell forklaring er at det fins mye materiell fra USA , men veldig lite som er prøvd ut i Europa. Jeg tror folk tenker at kan de få det til i Norge, så kan vi få det til her også. Dessuten gir vi jo dette bort gratis, sier Augland.

Augland får støtte fra misjonsforsker Roar G. Fotland ved Menighetsfakultetet . Han synes først det er overraskende at de norske bøkene blir brukt av så mange menighetsplantere i Europa. Likevel tror han det kan finnes en logisk forklaring.

– Av og til går folk lei av amerikanske metoder. Den kulturelle sammenhengen i europeiske land er mer gjenkjennelig enn spesielle amerikanske utgaver av kirkevekst. Norge har både erkjent og erfart hva det vil si å være et sekulært land. Vi har en statskirkeefaring og en frikirkeerfaring mange europeiske land kan kjenne seg igjen i. De sliter med de samme utfordringene som Norge, sier Fotland.

Norsk misjon anerkjent

Norsk misjon har først og fremst vært opptatt av å nå afrikanere, asiatere og latinamerikanere med evangeliet fordi Europa ble regnet som et kristent kontinent.

Fotland mener det har skjedd noe viktig i norsk kristenhet de siste årene. Nemlig en erkjennelse av at Norge og Europa er misjonsmark.

– Jeg tror disse bøkene er et resultat av denne erkjennelsen, sier misjonsforskeren.

Men selv om norske misjonsorganisasjoner først og fremst har hatt blikket festet på land utenfor Europa, har norsk misjon hatt et godt rykte på vårt eget kontinent.

– Norge som misjonsland og utsenderland har vært anerkjent. En av de ledende misjonsteologene i Europa var MF-professoren Olav Guttorm Myklebust, forteller Fotland.

Myklebust var medlem av Kirkenes Verdensråds Commission on World Mission and Evangelism fra 1961 til 1968. Han regnes som grunnleggeren av misjonsvitenskap som akademisk disiplin i Norge.

– Vi har ikke sendt veldig mange misjonærer til Europa, men vi begynte ganske tidlig, forteller Fotland.

Når det gjelder kristne bøker er det få som har blitt populære i Europa.

– Det er kanskje bare Ole Hallesbys bok om bønn og et par bøker til som har fått gjennomslag i Europa. Slik sett er spredningen av disse bøkene en bit av moderne misjonshistorie, sier misjonsforskeren.

LES: Bibeldropp med droner

Lanserer nettside

Frem til i fjor var M4 en del av Dawn Norge. Nå er kurset skilt ut i en egen europeisk organisasjon, som Augland leder sammen med Jiri Unger fra Tsjekkia og Theo Bunescu fra Romania / Estland .

I oktober lanseres M4 som en tispråklig nettside.

Augland tror verktøyet kan brukes i alle kulturer, men at det må tilpasses, noe som gjerne tar fire til fem år.

– Vi ønsker dessuten at de som bruker bøkene, skal gi det videre.

Også i Norge

I Norge blir M4-materiellet brukt av Frikirken , Frelsesarmeen , Indremisjonsforbundet , Norsk Luthersk Misjonssamband , Kristent Fellesskap og Misjonsforbundet , Baptistsamfunnet og Ungdom i Oppdrag .

Pinsebevegelsen er en av de som planter flest menigheter i Norge. Likevel har de valgt å ikke bruke M4.

– De har noen sterke menighetsplantings-bevegelser som Intro og Salt. Det er helt ok. Jeg tror vi trenger mange ulike systemer for trening trening av kirkeplantere, sier Augland.

misjon,evangelisering,tro,håp,europa,norge,utenriks,usa,M4,øyvind augland,roar g fotland,romania,olav guttorm myklebust,tsjekkia,indremisjonsforbundet,nlm,pinsebevegelsen