NØDHJELP: Bildet av Halvard Ha
...
NØDHJELP: Bildet av Halvard Hasselhøy er tatt i forbindelse med hjelpesendinger i regi Open Heart, et humanitært-kristent arbeid ledet av Hasseløy. Foto: EH ADN
Del