NY RUNDE: Jan Kåre Christensen
...
NY RUNDE: Jan Kåre Christensen. Foto: Stein Gudvangen
Får lovanvendelsen prøvet i lagmannsretten
Del
Jan Kåre Christensen får likevel prøvd deler av sin sak for lagmannsretten etter anken i sjikanedommen mot ham tingretten.

Bloggeren ble anmeldt av pastor Jan-Aage Torp etter at Christensen i årevis hadde kommet med sterke utfall mot Torp og andre kristenledere på nettstedet Himmelske blogg .

LES: Får ingen ankesak, går til Strasbourg

Christensen anket over bevisbedømmelsen og lovanvendelsen, og meldte først selv på bloggen at anken var avvist og at han ville ta saken til Menneskerettsdomstolen i Strasbourg . Nå viser det seg at lovanvendelsen likevel vil bli ankebehandlet.

« Lagmannsretten finner at det foreligger særlige grunner som taler for å fremme anken over lovanvendelsen», står det i en beslutning fra Borgarting lagmannsrett utsendt 5. juli.

«Lagmannsretten finner ikke at det foreligger særlige grunner til å fremme anken over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet. Ved behandlingen av ankesaken skal det saksforhold som tingretten fant bevist legges til grunn», står det videre.

Christensen kritiserte i første rekke at Torp etter skilsmisse giftet seg på nytt mens hans første kone fortsatt er i live. Derfor brukte han ordet «horebukk» om Torp, noe han så endret til termen «horkarl» som brukes i noen bibelutgaver. Han har også brukt en rekke andre nedsettende ord om Torp, hans kone og andre for­kynnere.

LES OGSÅ: Uvisshet om 
Torp-krav

Christensen fikk 13. april 2015 et forelegg etter at Torp anmeldte ham i september 2014. Christensen nektet å vedta dette og ble 20. januar dømt i tingretten til å betale 12.000 kroner.

Christensens advokat Brynjar Meling mener blogginnleggene er innenfor lovrammene for ytringsfrihet og krevde frifinnelse. Retten mente Christensen hadde overtrådt straffelovens paragraf 390a som rammer den som «ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd krenker en annens fred».

rettergang,rettssak,jan-aage torp,jan kåre christensen,himmelske blogg,blogger,blogg,rettsvesen,lagmannsretten,borgarting,borgarting lagmannsrett,lovanvendelse,menneskerettsdomstolen,den europeiske menneskerettsdomstolen,emd,menneskerettigheter,anke,strasbourg,skyld,skyldspørsmål,ankesak,krenkelser,ytringsfrihet,brynjar meling,blogginnlegg,straffeloven