Tall fra SSB viser en vekst i
...
Tall fra SSB viser en vekst i fastlandsøkonomien i 2. kvartal i 2017. Foto: Aleksander Andersen / NTB scanpix.
Ett av fire barn i barnevernet har innvandrerbakgrunn
Del
Hvert fjerde barn som barnevernet var i kontakt med i fjor, hadde innvandrerbakgrunn, viser tall Statistisk sentralbyrå (SSB) har samlet inn.

– I forhold til folketallet mellom 0 og 22 år var det innvandrere som hadde flest tiltak i 2015. Deretter følger norskfødte med innvandrerforeldre, mens barn uten innvandrerbakgrunn hadde minst kontakt med barnevernet, heter det i en rapport som SSB offentliggjorde fredag.

SSB skiller mellom innvandrere og norskfødte barn med innvandrerforeldre i sin oversikt. De skiller videre mellom om de er fra utviklingsland i Asia, Afrika, Sør-Amerika og land utenfor EØS-området i Europa, eller om de fra EU- eller EØS-land, USA, Canada, Australia og New Zealand.

Oversikten viser at 49 barn av 1.000 med innvandrerbakgrunn hadde fått tiltak fra barnevernet. Tilsvarende for norske barn var 22 per 1.000 og 32 for barn med innvandrerforeldre.

– Ved utgangen av 2015 var 9.000 barn under omsorg av barnevernet. 700 av dem var innvandrere, og knapt 800 var norskfødte med innvandrerforeldre, skriver SSB. (©NTB)

ssb-barnevern-innvandrere,innenriks,nyheter,Sosiale forhold,Familie og barn,norge,Riksnyheter