Likestillings- og diskrimineri
...
Likestillings- og diskrimineringsombud, Hanne Bjurstrøm, vil vurdere om kirkens vedtak vil være diskriminerende for homofile. Foto: Reuters / NTB scanpix
Homofilt ekteskap kan åpne for ny vurdering av ansettelser
Del
Kirken kan fortsatt diskriminere homofile ved ansettelser. Men den nye vigselsliturgien kan åpne for en ny vurdering av dette, ifølge diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

Den norske kirke har sagt ja til homofilt ekteskap , men kan fortsatt nekte homofile å jobbe som prest, skriver Fædrelandsvennen.

LES: Peter (33) er usikker på fremtiden som prest

I januar neste år vil kirken formelt vedta en ny vigselsliturgi , hvor homofilt ekteskap offisielt vil inngå i kirkens lære.

– Om Kirkemøtets vedtak får konsekvenser for kirkens adgang til å vektlegge seksuell orientering i enkelte ansettelsessaker, er en konkret vurdering som det er Likestillings- og diskrimineringsombudet sin oppgave å vurdere, sier barne- og likestillingsminister Solveig Home til avisen.

– Det nye vedtaket kan åpne for en ny vurdering av om kirken fortsatt kan forskjellsbehandle homofile ved ansettelser, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.