FREMMEDFRYKT: Sjømannsprest To
...
FREMMEDFRYKT: Sjømannsprest Torbjørn Holt ser aktverdige grunner til at briter stemmer både ja og nei til fortsatt EU-medlemskap, men er urolig for tendenser til fremmedfrykt. Foto: Tore Hjalmar Sævik
Kristne reagerer på «egoistisk» debatt
Del
For mye oppmerksomhet er rettet mot egen lommebok og andre personlige interesser i britisk EU-kamp, mener kristne organisasjonsledere.

Torsdag skal britene stemme ja eller nei til fortsatt medlemskap i EU .

– Det er grunn til å si at dette er den største politiske avgjørelsen på en generasjon, sier Jonathan Tame i den kristne tankesmien Jubilee Centre til Dagen.

LES: Utfordrer til ny kristen EU-refleksjon

Han mener resultatet kan påvirke de fleste livsområder - enten man snakker om økonomi, innvandring, velferd eller borgernes friheter.

– Ingen områder eksisterer isolert, sier Tame.

Han viser for eksempel til at økonomiske rammer påvirker familienes vilkår.

Kristen spredning

Sammen med en rekke andre kristne organisasjoner oppfordret Jubilee Center britiske menigheter til å be for avstemningen på søndag.

«Vi takker Gud for evangeliets innflytelse historisk og i vår tid, og friheten det har brakt. Vi ber om at uansett utfall av folkeavstemningen, må Gud bevare friheten til å proklamere evangeliet, å leve i samsvar med hans vilje, vise hans kjærlighet og tjene andre», heter det i bønnen de sendte ut.

LES OGSÅ: EU - et sete for Antikrist?

Kristne organisasjoner har vært varsomme med å anbefale å stemme ja eller nei.

– Det er en sak der det ikke er noen tydelig tendens til hvor kristne plasserer seg, sier Jonathan Tame.

Tunge argumenter

James Mildred i den kristne lobbyorganisasjonen Care påpeker overfor Dagen at noen kristne støtter utmelding ut fra en overbevisning om at nasjonene er en gudgitt ordning. Derfor mener man hver enkelt av dem skal styre seg selv. Kristne tilhengere av fortsatt medlemskap, kan derimot vektlegge forpliktelsen til å arbeide for fred og enhet - og hevde at EU har bidratt til dette i Europa.

– Bibelen forteller oss ikke hvordan vi bør stemme. Den sier ikke om EU er galt, sier Mildred. Men han erkjenner at noen kristne vil være uenige ut fra hvordan de forstår bibelske profetier.

Skuffet av debatt

Den generelle Brexit -debatten har vært preget av harde fronter.

– Det er veldig interessant at den foregår på samme tid som den amerikanske presidentvalgkampen. Også i EU-debatten vært det mye varme og ikke så mye lys. Det blir mye feilinformasjon og følelser, sier Tame.

LES MER: Stort norsk flertall mot EU

Han minner om at det er urolige tider i verden og mye usikkerhet. Forsiktig er landet i ferd med å reise seg fra en økonomisk resesjon. Tame synes for mye av debatten har dreid seg om individers gevinst av å bli i EU eller gå ut.

– Som kristne kan vi bare se hva som er best for den enkelte, men også for oss som nasjon og for Europa, sier han.

Tilsvarende kritikk av debatten er fremsatt av generalsekretær Steve Clifford i Evangelical Alliance.

Få nei-prester

Sjømannsprest Torbjørn Holt har bodd i London i en årrekke. Han opplever at Brexit-debatten har vært ganske spent og uforsonlig, særlig innenfor Det konservative partiet .

– Fra kirkelig hold har de fleste vært forholdsvis forsiktige med å uttale seg. Men når jeg har snakket med mitt ganske omfattende nett av kontakter, er det nesten umulig å finne prester som er tilhengere av Brexit, sier han.

LES OGSÅ: Erkebiskopen av Canterbury ønsker at Storbritannia forblir i EU

Den mest nærliggende forklaringen er ifølge Holt ikke begeistring for EU, men risikoen man løper ved å melde seg ut.

De to øverste lederne i Church of England , erkebiskop Justin Welby av Canterbury og erkebiskop John Sentamu av York, har begge tilkjennegitt at de vil stemme for å bli i EU .

Aldersskille

Holt oppfatter at økonomi og innvandring er hovedspørsmålene i debatten. Han påpeker at skepsisen til fortsatt EU-medlemskap er sterkest blant eldre velgere, mens yngre og høyt utdannede er mest positive til å bli værende.

Sjømannspresten ser aktverdige argumenter på begge sider, men er urolig for noen tendenser i debattklimaet når innvandring blir tema - både i Storbritannia og andre land,

– Det mest skremmende er en slags neofacisme og fremmedfrykt i folks argumenter, sier han.

– Kjenner du igjen påstanden om at debatten handler mye om personlige interesser og mindre om hva Storbritannia skal være?

– Det er nok sikkert noe rett i det. Men Storbritannia har en veldig stor befolkning, så det er ikke så lett å si noe entydig om debatten, sier Holt.

LES MER: Britisk innvandringsdebatt hardner til