GIR SEG IKKE: Bloggeren Jan Kå
...
GIR SEG IKKE: Bloggeren Jan Kåre Christensen ble dømt i Oslo tingrett i januar. Nå får han ingen ankesak i Norge, men vil til Menneskerettsdomstolen med sin sak. Foto: Stein Gudvangen
Får ingen ankesak, går til Strasbourg
Del
Statsadvokaten godtar dommen mot bloggeren Jan Kåre Christensen fra Oslo tingrett og etterkommer ikke ønsket om ny behandling av saken i lagmannsretten.

Christensen melder selv om dette på nettstedet Himmelske blogg . Samme sted proklamerer han at han vil ta saken til Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg.

LEDER: Pastoralt gjørmebad

Oslo Statsadvokatembeder viser til at påstanden mot Christensen «var bot og tingrettens dom går ut på bot, og fremme av anken krever da samtykke fra lagmannsretten».

«En kan ikke se at det i denne saken foreligger noen særlige grunner som medfører at slikt samtykke bør gis. Det vises til tingrettens dom og politiets grundige påtegning, som tiltres. Påstand: Anken nektes fremmet», står det videre.

Anmeldt

Christensen ble anmeldt av predikantkollega Jan-Aage Torp etter at Christensen i en årrekke hadde kommet med sterke utfall mot Torp og mange andre kristne ledere på nettstedet Himmelske blogg.

Først og fremst har Christensen vært kritisk til at Torp etter skilsmisse har giftet seg på nytt mens hans første kone fortsatt er i live. Derfor brukte han først ordet «horebukk» om Torp, mens han senere har endret dette til det bibelske begrepet «horkarl».

KOMMENTAR: Bibeltime fra vitneboksen

Torps bistandsadvokat registrerte at hans klient blant annet var kalt «gammel gris», «horebukk og horkarl» «narsissist», «psykopat» og «falsk pastor/profet/apostel» i 920 tilfeller på Christensens norske blogg, dobbelt så mange ganger hvis den engelskspråklige utgaven tas med.

Torp, som er pastor i Restoration Oslokirken , mener seg omtalt 3218 ganger på Christensens blogg, eller 2-7 ganger i uka i løpet av en femårsperiode. Han anmeldte Christensen i september 2014.

Sjikanedømt

For dette ble Christensen av hatkrimavdelingen hos Oslo-politiet idømt et forelegg på 10.000 kroner som han nektet å vedta. Dermed havnet saken i stedet i Oslo tingrett der den ble behandlet i januar i år.

Der ble han 25. januar dømt til å betale 12.000 kroner i bot for brudd på straffelovens sjikaneparagraf, 390a, som rammer den som «ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd krenker en annens fred».

LES: Pastor krever erstatning etter netthets

Saken omfattet perioden januar 2012 til april 2015, men Christensen har fortsatt sin omtale av Torp i tiden etterpå, i samme tone som før.

Christensen ble frikjent for kravet om oppreisning som pastor Torp fremmet under rettssaken.

Til Strasbourg

Christensen og hans advokat, Brynjar Meling , mener at Christensens ytringer er klart innenfor ytringsfrihetens rammer, men får nå ikke belyst dette i en høyere norsk rettsinstans.

Christensen har imidlertid proklamert på sin blogg at han vil ta saken til Strasbourg.

LES OGSÅ: Christensen dømt for bloggsjikane

Mandag skriver han følgende på bloggen:

«Statsadvokaten her i Oslo vil at Norges historiens største justismord skal bli stående, da er det en ankemulighet igjen i Strasbourg, Frankrike!»

brynjar meling,den europeiske menneskerettsdomstolen,frankrike,horebukk,horkarl,jan kåre christensen,jan-aage torp,lagmannsretten,oslo tingrett,restoration oslokirken,sjikane,strasbourg,rettssak,dømt,netthets,anke,ankesak,nettpastor,pastor,den europeiske menneskerettighetsdomstolen,emd,menneskerettighetsdomstolen,oslo statsadvokatembeder,himmelske blogg,skilsmisse,ytringsfrihet,justismord