SV-leder Audun Lysbakken mener
...
SV-leder Audun Lysbakken mener ferske tall fra Finansdepartementet om fordelingseffektene av vårens skatteforlik, viser at dette ikke er en skattereform for vanlige folk. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Lysbakken vil ha et oppgjør med æreskulturen
Del
Beretningene fra innvandrerjenter om sosial kontroll og æreskultur har gjort inntrykk på SV-leder Audun Lysbakken. Nå vil han ha konkrete tiltak på bordet for få slutt på presset.

Temaet sto sentralt da SV -lederen talte til partiets landsstyremøte i Oslo lørdag.

– Vi støtter kvinnekamp for alle norske jenter, også i konservative, muslimske miljøer. Jentene skal vite at de har allierte på venstresiden i norsk politikk, sa Lysbakken .

Innlegg i Aftenposten og flere medier fra selvtitulerte skamløse arabiske jenter har gjort inntrykk, fortalte han landsstyremøtet. Det samme gjorde Faten Mahdi Al-Hussaini da hun i et intervju med A-magasinet snakket om sin erfaring med å bli utstøtt. Al-Hussaini ble landskjent da hun i fjor var en av initiativtakerne til en storstilt demonstrasjon mot IS .

– Dette aksepterer vi aldri. Alle norske jenter skal ha makt over sitt eget liv, sa SV-lederen.

En voksen å snakke med

Lysbakken erkjenner at han ikke har alle svarene, men vil søke råd om hva som vil hjelpe hos innvandrerungdommen selv, minoritetsrådgivere og hos SVs eget etniske likestillingsutvalg.

LES: Listhaug: Parallellsamfunn et resultat av snillisme

Mye av løsningen ligger i bedre kompetanse og oppfølging fra skole og andre tjenester slik at de unge har voksne å snakke med, mener han. Han foreslår:

* Tidobling av antall minoritetsrådgivere på skolene fra 30 til 300.

* Kompetanseløft i førstelinjetjenester som lærere, barnevern, helsestasjon.

* Økt støtte til frivillige organisasjoner som gjør en innsats mot æreskultur.

* Norsk imam-utdanning.

* Å trekke økonomisk støtte til trossamfunn hvis religiøse ledere fremmer sosial kontroll av kvinner.

* Bo- og støttetilbudet til ungdom som trenger beskyttelse, må bli bedre og mer fleksibelt.

Søkelys på trossamfunn

Lysbakken fremhever at det blir viktig å legge press på konservative trossamfunn og andre miljøer hvor holdninger om æresbegrep står sterkt.

– Det kan ikke være en selvfølge at trossamfunn skal få like mye penger uansett hvordan de behandler jenter og kvinner, sier han.

Den kommende stortingsmeldingen om tros- og livssynspolitikk, som legges fram til høsten, kan utformes slik at støtte kan trekkes hvis det er åpenbart at religiøse leder fremmer æreskultur og sosial kontroll, mener Lysbakken.

Hvis områder står i fare for å bli segregerte, bør staten gripe inn og ruste opp på samme vis som i Groruddalen i Oslo, foreslår han. Om han anser satsingen som en suksess, svarer han:

– Satsingen er ikke ferdig, men i Norge i dag har vi ikke den segregeringen du ser i mange andre europeiske land. Så dette er noe vi må bygge videre på.

sv-landsstyre-møte,innenriks,nyheter,politikk,innvandring,norge,audun lysbakken,sv,sosialistisk venstreparti,landsstyremøte,oslo,faten mahdi al-hussaini,a-magasinet,is,isis,isil,daesh,islamsk stat,innvandrere,likestilling,minoriteter,imamer,religion,holdninger,kvinner,jenter,trossamfunn,livssyn,islam,muslimer,kristendommen,kristen,kristne,groruddalen