Illustrasjonsbilde: Yayimages
Illustrasjonsbilde: Yayimages
En kamp om hvert ekteskap?
Del
Kirkemøtet vil i neste uke trolig vedta liturgi for likekjønnede par. Enden på dette bør være at Kirken sier fra seg vigselsretten, mener sogneprester Dagen har snakket med.

Se for deg scenariet: Et par kommer til et prestekontor og vil gifte seg i kirken . De ønsker å bruke den nye liturgien, men presten vil bruke den gamle.

Hvem bestemmer?

Eller omvendt. Et par som vil ha den gamle liturgien får nei, fordi prestens bruker den nye og mener den omfatter alle ekteskap .

Likekjønnede par

Kirkevalget gav flertall for å innføre vigselsliturgi for likekjønnede par . Men derfra og frem til alteret er det ganske langt.

Skal både likekjønnede og ulikekjønnede par kunne bruke den nye liturgien?

Skal man lage en spesifikk liturgi for én gruppe?

Er det presten som bestemmer hvilken liturgi som skal brukes eller er det prosten?

Eller er det Kirkemøtet ?

Ryddig

Kåre Rune Hauge er sokneprest i de sammenslåtte menigheten Høybråten, Fossum og Stovner i Oslo. Han er klar på at Kirkemøtet må gi ryddige rammer for prestene på grasrota.

– Utgangspunktet er at det skal være rom for to syn. Da må det være slik at når det vedtas en ny liturgi for likekjønnede, må man sikre at det ikke blir et svært press på kirken lokalt. Prestene som ikke er for slik vigsel må kunne handle med integritet for sitt syn.

Hauge er likevel usikker på hvor stort presset blir lokalt og om det blir en kamp om hvert ekteskap.

– Vi skal ikke overdrive frykten for det. Vi som lever i kirken lever oppi dette hver dag. Når parene kommer til oss med ønske om vigsel har flesteparten av dem et lite bevisst forhold til liturgi.

Hva kirken sentralt gjør er for Hauge ikke like viktig som hvordan dette blir praktisert på bispedømmenivå.

– I hvor stor grad vil bispedømmet i Oslo, eller andre steder, gi rom for prester som ikke ønsker likekjønnet vigsel? Ikke minst når det kommer til ansettelser av prester og særlig ansettelser av proster og biskoper? Jeg håper flertallet ikke blir brukt til å ensrette kirken i dette spørsmålet.

PLASS: Sokneprest i Høybråten, Fossum og Stovner menighet i Oslo, Kåre Rune Hauge, ber Kirkemøtet ta innover seg at mange prester ikke ønsker å vie likekjønnede. Foto: Johannes Ek Reindal
 

Avventer

Sølvi Lewin er sokneprest i Re i Vestfold og har denne sesjonen sittet i Kirkerådet og i Kirkemøtet. Hun har ikke fått gjenvalg.

Hun har markert seg med standpunktet om at Den norske kirke burde frasi seg vigselsretten , hun er ikke tilhenger av likekjønnet vigsel. Hun ser for seg at det blir legning som avgjør hvilken liturgi man skal bruke til vigsel.

– Forutsatt at Kirkemøtet følger bispemøtets ordlyd om å innføre en tilsvarende liturgi for likekjønnede par, ser jeg for meg at det er legning som avgjør hvilken liturgi som brukes. Så blir det opp til prostene å finne løsninger for de parene som vil ha en annen liturgi enn presten.

Om det blir ro rundt saken, handler mye om hvilke vedtak Kirkemøtet gjør, mener hun.

Prester bestemmer

På årets Kirkemøte blir det altså vedtatt at det skal innføres en eller annen liturgi for vigsel av likekjønnede. Deretter ventes det at Kirkemøtet i 2017 skal fastsette den spesifikke liturgien, etter at Kirkerådet har jobbet med saken og det har vært gjennomført en høringsrunde.

Få saker på Kirkemøtet har like mange referanser fra tidligere vedtak, som sak nummer 17 - kirkelig vigsel for likekjønnede par.

Direktør i Kirkerådet, Jens-Petter Johnsen , sier på generelt grunnlag at det er den enkelte prest som bestemmer hvilken liturgi han eller hun ønsker å bruke i en gudstjeneste.

– Presten avgjør innenfor gjeldende regelverk hvilken liturgi som skal brukes, sier han til Dagen.

Vigselsretten

Hauge tror et vedtak på Kirkemøtet kan gi homofilisaken litt hvile, selv om uroen vil fortsette å være der. Han er enig med Lewin om konsekvensene et stykke frem i tid.

– Enden på dette må være at Kirken sier fra seg vigselsretten. Ellers vil kirken komme under stadig press. Vi må gjøre det vi er gode på - å be for folk. Så får vi si fra oss det statlige aspektet av vigselssaken. Jeg synes det er flott å ha vielser, men mener det ikke er noen katastrofe å gi fra seg vigselsretten.

Selv ser han for seg mange år som prest i Den norske kirke.

– Jeg er opptatt av å si til folk; bli i kirken! Vær med å bygg menigheter som folk har lyst til å komme til, og hvor evangeliet blir forkynt. Dette er fullt mulig i Den norske kirke og det skjer mange steder. Trekker mange seg ut svekker vi muligheten til å nå Norge med evangeliet, sier soknepresten.

* Følg også debatten på våre Facebook-sider .

Les Dagens lederartikkel: