KRITIKK: - Trekk forslaget, er
...
KRITIKK: - Trekk forslaget, er Normes bønn til innvandringsministrer Sylvi Listhaug. 
 Foto: Jon Olav Nesvold, NTB scanpix
Klare svar fra Norme
Del
Norme levere et meget klart og tydelig høringssvar til statsråd Sylvi Listhaug.

Ført i pennen av daglig leder Anne Lise Søvde, sies det blant annet følgende om forslaget om at ankomst fra nordisk naboland skal i seg selv være grunnlag for ikke å realitetsbehandle søknad om asyl:

«Et slikt forslag vil i realiteten gi rom for å nekte å behandle ALLE asylsøknader, og dette selv om asylsøkeren har et reelt beskyttelsesbehov. Det er naturlig at ALLE asylsøkere som kommer til Norge, gjør det via et annet nordisk land. Her mener vi i Norme at regjeringen bryter med hele FNs Flyktningkonvensjon».

Norme kritiserer forslaget om fjerning av fri rettshjelp, noe som de mener vil være et «direkte brudd på Flyktningkonvensjonen paragraf 16, og et alvorlig brudd på Folkeretten»·

Barn

Regjeringens forlag om innstramming av muligheten til familiegjenforening får også det glatte lag. Forslaget krever at den som søker om gjenforening skal ha permanent oppholdstillatelse i Norge:

«Allerede i neste forslag til endring foreslås det å ikke gi permanent opphold til personer som har flyktet fra krig, men bruke midlertidige tillatelser. Med et slikt regelverk hindrer man familier fra konflikt og krig å gjenforenes, noe som både er hjerteskjærende, usosialt og som strider mot Barnekonvensjonens artikkel 10».

Religionsfrihet

Regjeringen vil også skjerpe inn hva som er «innvandringsregulerende hensyn». Det vil, blant annet medføre at konvertitter får det enda vanskeligere, mener Norme:

«Dette er svært problematisk for eksempelvis for konvertitter fra islam, som vil risikere dødsstraff i hjemlandet, og som har endret religion av egen handling, men åpenbart har et beskyttelsesbehov. Vi kjenner godt til flere saker hvor UNE ber asylsøkere, som risikerer fengsel og tortur i hjemlandet på grunn av religion, om å konvertere tilbake til islam og akseptere det de kaller et kortere fengselsopphold».

Trekk forslaget!

Norme ber regjeringen trekke alle punktene til endringer i Utlendingsloven:

«Disse bryter med elementære menneskerettigheter, som det å kunne søke asyl og det å velge sin egen religion. Forslagene gjør det vanskeligere for barn og familier på flukt, noe som helt tydelig strider mot intensjonen i Barnekonvensjonen og vil i realiteten gi politiet oppgaven å masse avvise alle asylsøkere på grensen til Norge».

Si din mening i kommentarfeltet nederst på siden - og følg også debatten på våre Facebook-sider .

Les også:

 

anne lise søvde,asylregler,frp,innvandring,norme,sylvi listhaug,asylpolitikk