Nettverk: Christoffer Svartdah
...
Nettverk: Christoffer Svartdahl sammen med grunnlegger av United, Magnus Persson. Foto: David Andre Østby
Ikke helt vanlige pinsevenner
Del
Torsdag tar Pinsebevegelsen opp seks nye menigheter. En av dem vekker oppsikt, men kan peke på en ny trend blant pinsekarismatikere.

Siden 2011 har 39 menigheter blitt lagt til Pinsebevegelsen. I dag ønskes seks nye menigheter velkommen under Led16 på Oslofjord Convention Center:

 • Zoé Kirken Sellebakk. Etablert i 1989. Pastor: Jan Halvorsen

   
 • UNITED Oslo. Etablert i 2013. Pastor: Christoffer og Ragnhild Svartdahl.

   
 • The Redeemed Christian Church of God Stavanger og Haugesund. Etablert i 2012. Pastor: Dickson Uyiomendo

   
 • Menigheten Frisk Tønsberg. Etablert i 2009. Pastor: Tone Lise og Per Christian Gustavsen

   
 • Lukaskirken Skien. Etablert i 2014. Pastor: Odd Arvid Stykket

   
 • Today for God Church. Menigheter på Finnøy og i Sandnes. Etablert i 2013. Pastor: Benjamin Ciuciu. Tidligere Sion Finnøy

   

LES : Pinsevenn i pinsedrakt

En av nykommerne er United Oslo, plantet av Christoffer og Ragnhild Svartdahl i 2013.

Da menigheten søkte medlemskap i Pinsebevegelsen i fjor ble prosessen langt mer omfattende enn normalt. Regionrådet i Oslo og Akershus var usikre på teologien til United Oslo. Dermed ble representanter fra lederrådet og Pinsebevegelsens teologiske refleksjonsgruppe koblet inn.

Se videoreportasje fra åpningen av LED16  

Kalvinist eller ei?

Problemstillingen til den teologiske refleksjonsgruppen var enkelt formulert: Var dette en ny-kalvinisitisk menighet?

– Konklusjonen er nei, sier Karl Inge Tangen, førsteamanuensis i praktisk teologi, og rektor ved Høgskolen for Ledelse og Teologi.

Kalvinismen lærer blant annet at Jesus bare døde for de som blir kristne, og at Gud har utvalgt enkelte mennesker til fortapelse.

– United vektlegger Åndens virke i frelsen i likhet med Luther. Dette gjøres i sterkere grad enn i tradisjonell pinsevekkelseskristendom; men de er ikke kalvinister, sier Tangen.

På menighetens egne nettsider står det United definerer seg verken som lutheranere, reformerte eller kalvinister.

Del av en trend

Tangen tror derimot at menigheter som United er en del av en større trend blant pinsekarismatikere.

– For det første har de et gjennomtenkt forhold til teologi, noe de har publisert i et dokument på nettsiden sin. For det andre legger de vekt på tradisjonelle gudstjenesteelementer som trosbekjennelse, syndsbekjennelse og nattverd, forklarer Tangen.

Både Jesus Church og Filadelfiakirken er andre eksempler på karismatiske pinsemenighet som har hentet frem og fornyet de tradisjonelle gudstjenesteelementene.

– Er dette en trend?

– Jeg vil si at det er en av flere trender, sier Tangen.

Form og teologi

– Jeg håper United kan tilføre større bredde i både form og teologisk refleksjon, sier Christoffer Svartdahl til Dagen.

Han opplever Pinsebevegelsen som et naturlig sted for United.

– Her har vi våre røtter og vårt nettverk. Det er viktig for oss å stå i en sammenheng der vi føler oss hjemme, sier Svartdahl, som tidligere var ungdomspastor i Filadelfiakirken.

– Karl Inge Tangen mener United er en del av en trend der man i større grad løfter frem de tradisjonelle gudstjenesteelementene. Opplever også du at vi ser en ny-liturgisk bevegelse?

– Ja, jeg opplever at det i mange pinsekarismatiske miljøer ropes etter en fordypning. Dette er en bevegelse som skjer mange steder. For eksempel i stor grad i frikirkeligheten i Sverige. Det blir lett et heseblesende jag etter nye erfaringer med få hvilepunkter i gudstjenesten og i livet ellers. Jeg registrerer at det hos mange finnes en helhetlig søken etter teologisk og trosmessig bærekraft og soliditet, sier pastoren.

Gjennomtenkt liturgi

Svartdahl tror det er betydningsfullt at pinsevenner får et mer gjennomtenkt forhold til teologi og liturgi.

– Alle menigheter har en liturgi enten man er bevisst på det eller ikke. Det er viktig at gudstjenestens innhold reflekterer det som er kjernen i kristen, kollektiv trosutøvelse. For oss i United er det samtidig viktig å bevare vår pentekostale spiritualitet og forventning til Gud både gjennom liturgien og i hverdagen.

Syndsbekjennelse

– Dere praktiserer syndsbekjennelsen i gudstjenestene. Hvorfor er denne viktig for dere?

– Syndsbekjennelse er ikke noe nytt for pinsevenner. Vi har knelt, bekjent og omvendt oss her til lands helt siden Barratt. At vi nå i United praktiserer en mer liturgisk form for bekjennelse er et uttrykk for den samme erkjennelsen; vi er syndere, avhengige av Guds kontinuerlige nåde og tilgivelse. Kanskje er denne erkjennelsen spesielt viktig i vår tid og vårt samfunn, med det materialistiske og selvrealiserende maskineriet vi er en del av, sier Svartdahl.

– Jeg er usikker på liturgisk syndbekjennelse kommer til å spre seg til flere pinsemenigheter, sier Tangen.

Han mener United her er en interessant mottrend.

– Min erfaring er at evangelikale kirker preker mindre om omvendelse nå enn tidligere.

Les også:

 

christoffer svartdahl,filadelfiakirken,frisk tønsberg,jesus church,karl inge tangen,lukaskirken skien,magnus persson,ny-liturgisme,pinsebevegelsen,ragnhild svartdahl,the redeemed christian church of god,today for god church,united oslo,zoe kirken sellebakk,menigheten frisk tønsberg