«Det er isolert sett ingen tvi
...
«Det er isolert sett ingen tvil om at Jan Kåre Christiansens karakteristikker av pastor Torp er langt ut over enhver anstendighet. Folk flest vil nok oppfatte Christiansen som et slags kristent nettroll», skriver Vebjørn Selbekk. Dagens sjefredaktør var til stede under rettssaken mellom Jan Kåre Christensen (foran) og Jan-Aage Torp som han samtaler med i bakgrunnen. Foto: Stein Gudvangen
Christensen dømt for bloggsjikane
Del
Men han slipper å betale oppreisningserstatning til pastor Jan-Aage Torp, har Oslo tingrett besluttet.

Jan Kåre Christensen er i Oslo tingrett dømt til å betale 12.000 kroner i bot for brudd på straffelovens sjikaneparagraf.

Christensen, som står bak nettsiden Himmelske Blogg, er i Oslo tingrett dømt til å betale bot for brudd på straffelovens paragraf 390a som rammer den som «ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd krenker en annens fred».

Han ble imidlertid frikjent for kravet om oppreisning som pastor Jan-Aage Torp fremmet under rettssaken i forrige uke.

Nedsettende

Saken handler om at Christensen fra januar 2012 til april 2015 har kommet med en rekke nedsettende uttrykk om pastor Jan-Aage Torp i Restoration Oslokirken.

Saken ble behandlet i Oslo tingrett onsdag sist uke, fordi tiltalte nektet å vedta et forelegg på 10.000 kroner. Dom i saken falt i dag, mandag 25. januar, og Christensen må nå ut med 2.000 kroner ekstra fordi han ikke vedtok forelegget.

Han slipper imidlertid å betale statens saksomkostninger på 3.000 kroner.

Christensen er dømt for å ha kalt pastor Torp selvsentrert, ekkel, frekk, narsisstisk, syk, tyrann, psykopat og spedalsk på sin Himmelske Blogg.

Mens Christensen og hans advokat, Brynjar Meling, mener at Christensens ytringer er klart innenfor tros- og ytringsfriheten, mener altså retten noe annet.

Søkbart

Retten legger blant annet vekt på at blogginnleggene er lette å finne på internett. Retten mener at «dette kan medføre at uttalelsene kan bevege seg ut av privatsfæren og kan anses mottatt av den det skrives om, i hvert fall når det skjer i et slikt omfang, med en slik intensitet og over et så langt tidsrom som i foreliggende sak».

Retten viser til at Jan-Aage Torp gjennom selv ved å svare med skarpe karakteristikker mot Christensen – som lystløgner, rykespreder, slem, ond og dum – har bidratt til «å eskalere og forlenge konflikten». Men retten legger vekt på at dette har vært som svar på tiltaltes «omfattende skriverier».

Retten mener det må finnes en grense for hva selv offentlige personer som Torp må tåle i så måte.

Christensen har på sin blogg allerede før dommen falt, tydelig sagt at han vil anke dommen til lagmannsretten, eventuelt også til høyesterett.

Bibeltime fra vitneboksen

Christensen går for full frifinnelse i retten

Pastor krever erstatning etter netthets