Dragartist: Prest Andreas Ihla
...
Dragartist: Prest Andreas Ihland Berg kler seg av og til ut som en kvinne for å utfordre kjønnsstereotypiene. Henrik Evertsson Foto: Henrik Evartson
Ønsker skeiv teologi i kirken - åpen for flere enn to i ekteskapet
Del
Han er prest og dragartist. Nå vil Andreas Ihlang Berg utfordre det tradisjonelle ekteskapet i en doktorgrad.

Denne våren skal Kirkemøtet ta stilling til om likekjønnede skal få gifte seg i Den norske kirke. Samtidig skrives den første doktorgradsavhandlingen om såkalt skeiv teologi på Teologisk fakultet ved Universitetet i Oslo.

De skeive stemmene har ikke kommet frem i debatten om ekteskapet i Den norske kirke, mener stipendiat Andreas Ihlang Berg.

Selv om Den norske kirke trolig innfører en liturgi for homofilt ekteskap, synes Ihlang Berg at dette ikke er tilstrekkelig.

– Hvis man virkelig ønsker at likekjønnede par skal ta del i ekteskapet, må man se på ekteskapet med nye briller. Da må man lytte til de skeive stemmene. Man kan ikke bare putte en tradisjonell teologi inn på et nytt område, sier Ihlang Berg.

Han mener kampen for homofile har begrenset seg til rettigheter. Nå er tiden inne for en skeiv teologi.

Snakk om det:

Debatten er godt i gang på våre Facebook-sider :

«Han er inne på en farlig vei! Det er ikke først og fremst oss mennesker han utfordrer, men Gud!» , skriver Geir Øivind Larsen.

Gå til debatten

Stipendiat: I 2012 var Ihland Berg ferdig med sin master i teologi ved Det teologiske fakultet på Universitetet i Oslo. For to år siden begynte han som kapellan i Tromsø domkirke. Men ønske om et nytt blikk på teologien gjorde at han i høst var tilbake på Universitet i Oslo som stipendiat i en teologisk doktorgrad Foto: Henrik Evertsson
 

Økt etterspørsel

Etterspørselen etter skeiv teologi vil øke fremover, tror professor emeritus i teologi ved Teologisk fakultet, Halvor Moxnes.

– På samme måte som vi fikk en større interesse for feministisk teologi da kvinner ble prester, vil vi sikkert få mer forskning innenfor skeiv teologi nå.

Les Dagens lederartikkel: Neste skritt i homokampen

Det synes Moxnes er bra.

– De artiklene jeg har lest innen skeiv teologi har vært solide. De avspeiler egne erfaringer om å være marginalisert og utenfor, samtidig som de setter ord på allmennmenneskelige erfaringer. Skeiv teologi er derfor aktuell for andre enn skeive, sier professoren.

Han tror heller ikke noen ved Teologisk fakultet har noe imot at skeiv teologi får plass.

– Dette er et eksempel på kontekstuell teologi, der stipendiaten bruker egne og andres erfaringer i møte med bibelteksten.

Åpen folkekirke tar lederverv i Oslo  

Hva er ekteskap?

For stipendiat Ihlang Berg er motivasjonen for avhandlingen personlig.

– Jeg selv er skeiv og har et ønske om at stemmene til de skeive skal bli hørt i en teologisk diskurs. Da tror jeg dette er måten å gjøre det på.

Stipendiaten mener vi altfor lenge har definert lykke som et tradisjonelt ekteskap mellom to personer som får barn sammen.

– Hva med de som ønsker å leve med flere partnere? spør Ihlang Berg.

– Tenker du at polygami er bra?

– Jeg har ikke landet enda. De neste fire årene vil avgjøre hva jeg kommer frem til, sier Ihlang Berg.

Stipendiaten drømmer om en kirke der mennesker kan leve sammen uten frykt for andres fordømmelse.

– Mener du at Den norske kirke er på riktig vei?

– Det er vanskelig fordi Den norske kirke er så mye. Kanskje vi er på rett vei nettopp på grunn av mangfoldet?

Den norske kyrkja etter bisperådet  

Dragartist

Ihlang Berg setter pris på mangfold og tror Den norske kirke kan leve med ulike syn, men han har et normativt forhold til teologi.

– Derfor ønsker jeg at alle skal dele mitt teologiske syn.

Stipendiaten har vokst opp i en kristen familie. Allerede som 8-åring sa han at han ønsket å bli prest. Når Ihlang Berg er ferdig med sin doktoravhandling ser han for seg en fremtid som prest i Den norske kirke.

– Du er også dragartist, som innebærer at du kler deg ut som en kvinne. Hvorfor gjør du det?

– Det er teater og det handler om å leke med kjønnskategorier. For meg er det også noe mer enn show og underholdning, det handler om å utfordre kjønnsstereotypiene.

Utmelding av Den norske kyrkja  

Radikal og omfattende

Men ikke alle er like glad for prosjektet til Ihlang Berg.

– Den kjønnsnøytrale ideologien er mye mer radikal og omfattende enn mange er klar over, sier Øivind Benestad, mangeårig forkjemper for den tradisjonelle kjernefamilien, og leder av stiftelsen Morfarbarn.

Han mener utsagnene fra Ihlang Berg viser at kirken vil få mange nye temaer å diskutere i årene fremover.

– Å håpe at roen vil senke seg over kirkelandskapet når kirkemøtet har innført likekjønnet vigsel, er ren ønsketenkning. Nye utfordringer og krav kommer til å stå i kø, sier Benestad, som selv er prest.

Dette vil åpne døren for en rekke seksualformer, mener han.

– Biseksualitet, polyamorøse forhold, polygami, transseksualitet og kjønnspolaritetens betydning er noen av de innlysende temaene rundt neste sving, sier Benestad.

Kirkesplittende?  

Barnas rett

Han er spesielt bekymret for barnas rett til mor og far, og kaller den kirkelige debatten både overfladisk og naiv.

– Det er dypt uansvarlig og et historisk svik hvis kirken endrer hele sin teologi om ekteskap, familie og barn uten at biskoper og kirkeledere sier krystallklart fra om hvordan de vil forholde seg til planlagt farløshet og morløshet, sier Benestad.

----------

Bruk kommentarfeltet nedenfor -

og følg debatten på våre Facebook-sider :

– Det ser ut til at folk ikke forstår at det å tro er å bøye seg for Guds ord og praktisere skriften i sitt liv, det er ikke nok å ha en teoretisk tro i hodet uten å ta Guds ord på alvor , skriver Odd A. Solberg .

– Det er trist,tragisk og komisk,nesten for dumt til å ta seriøst.Men likevel er det dypt alvorlig.Villfarelsen er stor i tiden.All forkynnelse i kirker og Guds hus forøvrig må være til oppbyggelse,fornyelse i troen, frelse for mennesker hvor det fokuseres på syndstilgivelse ved troen på Kristus.Dette utspillet vil bare resulterer i flere utmeldelser av den norske kirken.Kanskje like greit , skriver Jan A. Sødal .

– Er det ut frå teorien om at når den halte skal leie den blinde, fell begge i grøfta? Då trengs det vel ein tredjemann for å drage dei opp att? Vi kan vel sjå fram mot møte mellom DnK og dei muslimska migrantane med spaning, At norsk kristenliv har fjerna seg frå sitt opphav, treng ein ikkje doktorgrad for å sjå, skriver Henrik Leirvik .

Slik vil Stålsett bruke makten i kirken

Les også:

 

ekteskap,doktorgrad,andreas ihlang berg,prest,dragartist,teologi,kirken,den norske kirke,kirkemøtet,likekjønnede,likekjønnet ekteskap,skeiv teologi,teologisk fakultet,universitetet i oslo,stipendiat,vigselsliturgi,homofile,rettigheter,halvor moxnes,feministisk teologi,bibelen,polygami,teater,kjønnskategorier,øivind benestad,morfarbarn,familie,biseksuelle,transseksualitet