TOPPLEDELSEN: Gard Realf Sanda
...
TOPPLEDELSEN: Gard Realf Sandaker-Nielsen, til høyre, tar over som leder av Oslo bispedømmeråd. Til venstre står Harald Hegstad, som ble valgt til ny nestleder. I midten biskop Ole Christian Kvarme. Foto: Oslo bispedømme
Åpen folkekirke tar lederverv i Oslo
Del
Nyvalgt leder av Oslo bispedømmeråd skal nå samarbeide tett med biskopen som ville stoppe hans bryllup.

Gard Realf Sandaker-Nielsen er valgt til ny leder av Oslo bispedømmeråd. Den ferske delegaten ble valgt inn i rådet via Åpen folkekirkes lister, ved fjorårets kirkevalg. Han skyver tidligere leder av rådet, Harald Hegstad, ned til en nestlederrolle.

Til Dagen sier den nye lederen at han er glad for tillitten.

Han opplever det litt tidlig å komme med de store programerklæringene, men sier at han vil legge vekt på å skape gode rammer for alle som jobber i kirken i Oslo.

– Så er mandatet vårt fra velgerne at vi skal fortsette å jobbe for en åpen folkekirke som ikke stenger noen ute. Da må homofil kjærlighet feires på samme måte som hetero kjærlighet.

Sandaker-Nielsen er gift med en Lasse Sandaker-Nielsen. De inngikk partnerskap i våpenhuset i Kampen kirke i 2008, før de ble velsignet ved alteret samme sted.

Biskop Ole Christian Kvarme prøvde å stoppe det hele, men lyktes ikke.

– Rådet har arbeidsgiveransvar for prestene. Vil du gå inn for at en ellers kvalifisert prest, som ikke vil ha vigselsliturgi av homofile, får jobb i Oslo?

– Det skal være mulig for slike prester å jobbe i Oslo. Det har Åpen folkekirke sagt hele tiden.

– Hvordan blir det å samarbeide med Kvarme?

– Det skal vi klare på en god måte. Vi er uenig i en del saker, men enig i mange.

den norske kirke,gard realf sandaker-nielsen,kirkemøtet,oslo bispedømme,oslo bispedømmeråd,vigselsliturgi,kirkevalget,likekjønnet ekteskap,ekteskap