Jens Noraberg, leder i NLM Arv
...
Jens Noraberg, leder i NLM Arveoppgjør.
Arverekord for Misjonssambandet
Del
Aldri tidligere har Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) fått inn så mye i dødsbo-gaver som i år. Rekordsummen er på 33 millioner kroner.

– Det er veldig gledelig at vi har fått inn så mye i testamentariske gaver. Dette er kjærkomment, og betyr veldig mye for misjonen i ei tid med store ekstrautgifter i forbindelse med valutasituasjonen, sier Jens Noraberg, leder i NLM Arveoppgjør, til Dagen.

Den forrige arverekorden i NLM ble satt i 2010 med 28 millioner kroner.

Stor del av inntekt

Testamentariske gavene utgjør en stor del av de totale inntektene, men antall dødsbo svinger fra år til år. Derfor er vanskelig å budsjettere hvor mye misjonen får inn etter arveoppgjør.

– Det er i år en god del dødsbo på mellom to og tre millioner kroner. Region Øst topper statistikken med 15 millioner foran Region Sørvest med 9 millioner kroner, forteller Noraberg.

Han viser til at det er mange eiendommer inne i bildet som misjonen må selge. Dette betyr at arv som kommer inn ett år kanskje må bokføres i året etterpå.

Neste år

– Utsiktene fremover ser veldig lyse ut for NLM når det gjelder testamentariske gaver, og vi har allerede 24 millioner kroner som går på neste år. Blant disse finnes det en arv på 6,6 millioner kroner fra Rennesøy i Rogaland, forteller Jens Noraberg.

Han viser til at det er få av dødsboene som er øremerket til konkrete tiltak, og midlene kan dermed brukes av NLM der det trengs mest.